Maailma tarvitsee esimerkkejä.

Maailma tarvitsee kaupunkeja, jotka ratkovat ilmastonmuutosta. Maailma tarvitsee kaupunkeja, joissa ihmiset viihtyvät, joissa koulut ovat hyviä, joissa liikkuminen joukkoliikenteellä on sujuvaa. Maailma tarvitsee kaupunkeja, joissa ihmisten on helppo tehdä asioita yhdessä. Maailma tarvitsee esimerkkejä.

Vetovoimainen Helsinki

Minä haluan olla rakentamassa Helsinkiä, joka ottaa vetovoimaisuuden haasteen vastaan ja rakentaa riittävästi asuntoja, uusia kouluja ja päiväkoteja.

Olen johtanut Helsingin kaupunkisuunnittelua reilun kahden vuoden ajan ja sinä aikana on kaavoitettu ja ryhdytty rakentamaan paljon, raideliikenteen varteen, paikkoihin joissa ihmisten on hyvä asua ja sujuva elää arkea.

Kaupunki, joka kasvaa ja jossa on erilaisia ihmisiä, on houkutteleva myös yrityksille. Kaupunki, jossa on kiinnostavia tapahtumia ja ravintolakulttuuria, laadukkaita palveluita, hyviä pyöräteitä, mielenkiintoisia museoita sekä viihtyisiä yleisiä saunoja on paikka, josta osaajat ympäri maailman haluavat tehdä kotinsa.

Kaupunki on paikka, jossa ihmisten yhteistyö ja yhteiset projektit onnistuvat. Helsinki sallii ja kannustaa kaupunkilaisten omaa aktiivisuutta.

Tasavertainen Helsinki

Helsingin ylpeys on, että koulut ja päiväkodit ovat hyviä eri puolilla kaupunkia, erilaisissa kaupunginosissa. Meidän tärkeä tehtävämme tulevina vuosina on varmistaa, että Helsingin päiväkodit ovat sellaisia, joihin vanhemmat voivat luottaa ja sellaisia, että ne tasoittavat erilaisten lasten koulutietä. Se tarkoittaa sitä, että päiväkodeissa on riittävästi aikuisia töissä, että suomea ja ruotsia opetetaan niille lapsille, joilla ne eivät ole äidinkielenä ja se tarkoittaa tarpeeksi pieniä päiväkotiryhmiä.

Helsinki on kaupunki, jossa päiväkodit ja koulut ovat niin hyviä, että kaikkien erilaisten lasten vahvuudet ja parhaat puolet huomataan ja niihin uskotaan. Päiväkodeissa ja kouluissa opetetaan suomea ja ruotsia niille, joiden äidinkieli on jokin muu. Helsingissä vanhemmat voivat luottaa siihen, että jokainen koulu, missä tahansa päin kaupunkia, tarjoaa hyvää opetusta. Koulujen ja päiväkotien työntekijät tuntevat, että he voivat työssään antaa lapsille parastaan.

Helsinki ei ole rasismin kyllästämä kaupunki, vaan sellainen jossa ihmisillä on tilaa olla sitä mitä he ovat. Helsinki ja helsinkiläiset sanovat tervetuloa niillekin, joilta Suomen hallitus haluaa sulkea ovensa. Käpertymällä sisäänpäin ja sulkemalla silmämme me emme menesty. Vihan ja kyräilyn sijaan me tarvitsemme yhteiskunnan ja kaupungin, joka satsaa sujuvaan kotoutumiseen ja näkee tulijoiden osaamisen, ja jossa tänne tulevat voivat tehdä muutakin kuin miettiä, saavatko myös perheensä turvaan.

Ilmastopolitiikassaan kunnianhimoinen Helsinki

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin ratkaistava kysymys. Niin suurta kysymystä ei voi ratkaista yhdellä kerralla kokonaan, se pitää ratkaista pala palalta ja askel askeleelta. Kylä kerrallaan, yritys kerrallaan, voimalaitos kerrallaan. Ilmastonmuutoksen ratkominen ja tarvitsee edelläkävijöitä ja Helsinki on yksi näistä edelläkävijöistä.

Helsingin on oltava yksi niistä kaupungeista, jotka vähentävät päästöjä kunnianhimoisesti. Helsingillä on kaikki mahdollisuudet tähän ja Helsingillä on kaikki mahdollisuudet siihen, että täällä löydetään uusia ideoita ja tapoja toimia, sellaisia, joista muut voivat inspiroitua ja ottaa käyttöön omassa ilmastopolitiikassaan.

Ilmastonmuutosta torjuva Helsinki sulkee hiilivoimalansa, rakentaa ja korjaa energiatehokkaasti, ja kaupungin asukkaat tuottavat itse uusiutuvaa energiaa, viljelevät kaupungissa ja jakavat kaupunkipyörät. Ilmastonmuutosta torjuvasssa kaupungissa liikkuminen on järjestetty niin, että moni valitsee joukkoliikenteen, sillä se on nopein ja sujuvin tapa liikkua kaupungissa.

Seuraavan valtuustokauden yksi isoista päätöksistä on ilmastopolitiikan kunnianhimon taso. Isojen ongelmien edessä tarvitaan, ei valittamista, nurinaa ja jarruttelua, vaan innostunutta otetta, kykyä ratkaisuihin ja edelläkävijyyteen.

Huomisen Helsingistä päätetään nyt.