« Kaikki artikkelit

VM:n ennuste osoitti SDP:n ja keskustan vaalilupaukset ääntenkalasteluksi

Vihreiden varapuheenjohtaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Anni
Sinnemäki pitää vastuuttomina SDP:n ja keskustan eduskuntaryhmien
puheenjohtajien lausuntoja, joissa he suoralta kädeltä torjuvat
valtiovarainministeriön arvion siitä, että ensi vaalikaudella ei ole
varaa veronkevennyksiin ja menolisäyksiin.


- Vaikka veroaste pidettäisiin nykyisellään on julkisen talouden kestävyydessä ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisessä ongelmia. Jos halutaan edistää jatkossakin kansalaisten vaatimia hyvinvointipalveluita, on sekä SDP:n että keskustan unohdettava jo vaalitaistelussa katteettomien lupausten antaminen ja puhuttava ensi vaalikauden tavoitteista ottaen huomioon valtiontalouden realistinen liikkumavara, Sinnemäki sanoo.

Sinnemäen mielestä julkisen talouden rahoitus ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on otettava erityisen vakavasti ensi vaalikaudella:

- Ensi vaalikaudella meillä on vielä mahdollisuuksia korjata tulevaa epätasapainoa julkisen talouden rahoituksessa. Selvää on, että nykyisen hallituksen runsaiden veronkevennysten tiellä ei voida jatkaa. Julkisten menojen ja veronkevennysten välillä tulee ensi vaalikaudella löytää paljon parempi tasapaino. Tämän vuoksikin pyydän, että SDP ja keskusta sekä myös kokoomus lopettavat katteettomat veronkevennyspuheet ja palaavat reaalipoliittiseen maailmaan, Sinnemäki sanoo.

Valtiovarainministeriö toteaa, että Suomen työikäinen väestö samoin kuin työvoima alkavat supistua lähivuosina. VM:n ennusteen mukaan työikäisen väestön määrä supistuu yli 300 000 henkilöllä samaan aikaan kun yli 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaisi lähes 600 000:lla.

- Keskeistä on nyt luoda pitkäjänteinen työperusteista maahanmuuttoa koskeva näkemys, jolla tulevaan työvoiman tarpeeseen varaudutaan. Samoin on kiinnitettävä huomiota työurien pidentämiseen, koulutusjärjestelmien parantamiseen ja ennen kaikkea kannustinloukkujen purkamiseen, jotta työnteko olisi aina kannattavaa.

Sinnemäen mielestä veronkevennyspuheiden sijaan voidaan puhua verotuksen painopisteen muuttamisesta:

- Jopa Virossa on ryhdytty toteuttamaan ekologista verouudistusta - verotuksen painopisteen siirtäminen työn verotuksesta ympäristöä saastuttavien toimenpiteiden ja -tekijöiden verottamiseen. Tähän meillä on niin taloudellista liikkumavaraa kuin välttämätön pakkokin, jos haluamme tosissaan torjua ilmastonmuutosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *