« Kaikki artikkelit

Maahanmuuton haasteeseen on vastattava

Vihreät julkaisivat ohjelman "Maahanmuuttajat töissä Suomessa" , jossa esitetään miten Suomessa pystytään vastaamaan maahanmuuton haasteisiin ja vastaavasti hyödyntämään maahanmuuttoa osana suomalaisen yhteiskunnan kehitystä. Suomesta puuttuu kokonaisvaltainen ja johdonmukainen maahanmuuttopolitiikka. Kuluneella sisäministeri Kari Rajamäen hallituskaudella vahvistui näkemys maahanmuutosta ainoastaan turvallisuuskysymyksenä.

Vihreiden varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki, joka on työstänyt Vihreiden ohjelmaa työperäisestä maahanmuutosta, näkee Rajamäen hallinnon lisäksi parhaillaan käytävässä vaalitaistelussa ennakkoluuloisia asenteita maahanmuuttoon:

- Erityisesti olen pistänyt merkille perussuomalaisten näköalattomuuden maahanmuuttokysymyksessä. Valitettavasti myös hallituksen asenne maahanmuuttoon on ollut sama kuin perussuomalaisilla, jotka näkevät maahanmuuton ongelmana eikä ratkaisuna. Meidän mielestämme asia on juuri päinvastoin. Maahanmuuttajat ovat ratkaisu pahenevaan työvoimapulaan ja se on yksi niistä toimenpiteistä, joilla voidaan vastata väestön ikääntymisen aiheuttamaan haasteeseen.

Työperäinen maahanmuutto – työntekijöiden houkutteleminen Suomeen – vaatii vielä paljon hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia niin Euroopan unionin alueella kuin Suomen kansallisessa lainsäädännössä.

Myös ohjelmaa työstänyttä Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Heidi Hautalaa harmittaa se, että tällä hetkellä turvapaikkahaemus on ainoa oleskelulupatyyppi, joka sallii työnteon hakemuksen vireilläoloaikana:

- Työlupamenettelyä on yksinkertaisesti helpotettava. Maahanmuuttajat haluavat töitä ja monissa työpaikoissa on valmius palkata heitä töihin. Nyt on tilanteita, joissa jo pitkään Suomessa töissä ollut henkilö voidaan karkottaa. Iso-Britannia on Suomea edellä – siellä on jo pitkään myönnetty maassa olleille työluvattomille ulkomaalaisille oleskelulupa inhimillisistä syistä. Oikeastaan voisi sanoa, että Suomesta karkoitetaan suomalaisia – tänne kotoutuneita ihmisiä, jotka haluavat tehdä töitä Suomen hyväksi.

Vihreät esittelivät ohjelmaa toimittajalounaalla, jossa olivat mukana Sinnemäen ja Hautalan lisäksi Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Tapio Laakso sekä helsinkiläinen Vihreiden maahanmuuttajaehdokas Zahra Abdulla. Lounaalla kuultiin myös SORASOD-järjestön puheenjohtajan Farah Idiriksen ja pääsihteeri Yusuf Saidin kokemuksia maahanmuuttajien työllistymisestä. SORASOD (Somali Reconstruction And Social Development) on syyskuussa 2002 perustettu järjestö, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien syrjäytymistä, rohkaista heitä koulunkäyntiin ja auttaa jokapäiväisessä opiskelussa.

Vihreiden toimenpide-esityksiä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi:

- Euroopan unioni tarvitsee johdonmukaista ja kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa

- Viisumia ja työntekijän oleskelulupaa Suomeen on voitava hakea minkä tahansa Schengen-maan konsulaatissa tai suurlähetystössä.

- Työlupamenettelyä on helpotettava. Työlupa on oltava mahdollinen myös henkilölle, joka saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta jonka edelltykset jäädä Suomeen työntekijänä täyttyvät.

- Paperittomat siirtolaiset on laillistettava ja paperittomille siirtolaisille on taattava perusoikeuksia kuten perusterveydenhuolto ja peruskoulutus, jotta he voivat paremmin kotoutua yhteiskuntaan.

- Suomen on ratifioitava YK:n siirtolaisten oikeuksia koskeva sopimus, jotta siirtolaisten oikeudet nousisivat esille.

- Työnantajille on järjestettävä kursseja, jotka tarjoavat perustietoa ja – taitoja maahanmuuttajan palkkaamisessa ja jotka auttavat työnantajia selviytymään yhä monikulttuurisemmilla työmarkkinoilla.

- Jokaisella maahanmuuttajalla on oltava subjektiivinen oikeus kielikoulutukseen.

- Ulkomailla hankittu ammatillinen pätevyys on voitava osoittaa näyttökokeilla ja täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia on lisättävä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *