« Kaikki artikkelit

Valtiopäivätoimia 2006

Valtiopäivätoimia 2006

Elatustuen korottaminen
Elatustukea maksetaan niille lapsille, joiden toinen vanhempi ei osallistu lapsen elatukseen tai osallistuu siihen elatustuen määrää pienemmällä summalla. Talousarvioaloitteessa 1264/2006 ehdotetaan, että elatustuki nostetaan 118,15 eurosta 140 euroon.

Määräraha luonnonsuojelualueiden hankintaan
Metso-ohjelman yksi toimintamuoto on tarjouskilpailu, jolla yksityisiltä maanomistajilta pyydetään tietoa, millä hinnalla he olisivat valmiita suojelemaan arvokkaita metsäalueita. Rahaa näiden tarjousten vastaanottamiseen on kuitenkin varattu vähemmän, kuin mikä on tarpeen. Talousarvioaloitteessa 1265/2006 ehdotetaan, että summaa kasvatetaan 10 miljoonalla eurolla.

Määräraha ns. vapaille teattereille
Harkinnanvaraisilla avustuksilla toimiva ammattiteattereiden ns. vapaa kenttä on kasvanut ja voimistunut viime vuosina. Teattereiden tukea ei kuitenkaan ole kasvatettu. Talousarvioaloitteessa 1263/2006 ehdotetaan, että tukea kasvatetaan 920 000 eurolla.

Opintorahan korottaminen
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa ei ole korotettu 14 vuoteen, ja
jo kolme neljästä opiskelijasta elää köyhyysrajan alapuolella. Talousarvioaloitteessa 1261/2006 ehdotetaan, että opintorahaa korotetaan 15 prosentilla.

Alkoholiverotuksen kiristäminen
Lakialoitteessa (LA 126/2006)
ehdotetaan, että väkevien alkoholijuomien verotus palautetaan vuoden
2004 veronalennuksia edeltäneelle tasolle. Aloitteen tavoitteena on
suosia mietoja alkoholijuomia ns. viinojen kustannuksella ja vähentää
alkoholin kulutusta.

Tilapäisellä oleskeluluvalla maassa olevien lasten koulunkäynnin turvaaminen
Suomi on sitoutunut siihen, että kaikilla on oikeus perusopetukseen. Suomen lainsäädännössä tätä oikeutta ei kuitenkaan ole turvattu tilapäisellä oleskeluluvalla Suomessa oleville lapsille. Asia on tullut ajankohtaisemmaksi, koska tilapäiset ns. b-luvat ovat yleistyneet. Lakialoitteessa 21/2006 ehdotetaan, että perusopetuslakia muutetaan niin, että oikeus koulunkäyntiin koskee kaikkia lapsia.

Terveellisen kasvisruokavalion edistäminen kouluissa
Kasvissyönnin ja kasvispainotteisen ruokavalion suosimiseen on monia perusteita. Talousarvioaloitteessa 1260/2006 ehdotetaan, että kouluissa järjestettäisiin kasviskuukausi, jonka aikana koululaiset pääsisivät tutustumaan terveelliseen kasvisruokavalioon ja ruuantuotannon eettisiin ja ympäristövaikutuksiin.

Määräraha sukukansaohjelman toteuttamiseen
Sukukansaohjelman tavoitteena on säilyttää suomensukuisia kieliä ja auttaa suomensukuisia kansoja säilyttämään kulttuuri-identiteettinsä. Ohjelma on tärkeä, koska Venäjän vähemmistöjen tilanne on jatkuvasti vaikeutunut. Talousarvioaloitteessa 1259/2006 ehdotetaan 350 000 euron lisämäärärahaa sukukansaohjelmalle.


Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen

Sipoonkorvessa yhdistyvät arvokas uusmaalainen metsäluonto ja ihmisten mahdollisuus virkistäytyä. Sipoonkorvesta on jo suojeltu suuria alueita, mutta alueen valtion ja kuntien maat pitäisi saada yhdistettyä kansallispuistoksi. Kirjallisessa kysymyksessä 592/2006 kysytään hallitukselta, miten se aikoo edetä kansallispuiston perustamisessa.

Valkovenäläisten turvapaikanhakijoiden kohtelu
Valko-Venäjä on edistynyt huonosti demokratiakehityksessään, ja poliittisen opposition asema on vaikea. Suomessa ei ole kuitenkaan myönnetty turvapaikkaa valkovenäläisille turvapaikanhakijoille, joilla on riski joutua vainotuksi poliittisen toimintansa vuoksi. Kirjallisessa kysymyksessä 72/2006 tiedustellaan asiasta hallitukselta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *