« Kaikki artikkelit

Metsiensuojelusta

Metsät ovat tuottaneet Suomelle taloudellista hyötyä, suuria voittoja ja arkista toimeentuloa pidempään kuin olemme olleet itsenäinen valtio. Metsillä on keskeinen rooli osana yhteistä kulttuuriperintöämme.

On hämmentävää, että tästä huolimatta maassa ei ole vieläkään huolehdittu riittävästi metsien suojelusta. Suomalaisen metsäluonnon lajeista noin 1600 arvioidaan olevan uhanalaisia. Jos suojelua ei saada nykyistä paremmalle tasolle, uhanalaisten lajien määrä kasvaa vielä huomattavasti.

Mitä kattavammin metsiä käytetään, sitä tärkeämpää on tietysti metsien suojelu. Metsien taloudellinen hyväksikäyttö vaatii rinnalleen tehokasta metsien suojelua.

Tällä hetkellä valmistellaan linjauksia eteläisen Suomen metsiensuojelun parantamisesta.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO ulottuu Lapin läänin lounaisosan metsiin asti. Suurimman osan Suomea käsittävällä alueella metsistä on suojeltu vasta vaivaiset kaksi prosenttia. Eniten uhanalaisia lajeja on lehdoissa, joista ei ole suojeltu senkään vertaa.

Pikkusiepon, aarnimäihiäisen, keltakerroskäävän ja muun metsiin kuuluvan monimuotoisuuden turvaaminen vaatisi vähintään 10 prosenttia metsäpinta-alasta suojelun piiriin.

Eteläisessä Suomessa suojelualueet ovat tällä hetkellä pieniä ja pirstaleisia. On ehdottoman tärkeää, että nykyisten suojelualueiden kokoa kasvatetaan.

Nyt valmisteilla olevassa METSO 2 -ohjelmassa puhutaan suojelusta niillä alueilla, joilla asuu paljon ihmisiä. Suojelulla on suuri merkitys myös virkistyskäytölle. Ihmiset tarvitsevat metsiä, joissa ulkoillaan, marjastetaan ja sienestetään. Helsingin seudun kasvavassa vilinässä metsät ovat tärkeä henkireikä. Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen on oltava ensimmäinen asia, joka Sipoosta Helsinkiin liitetyille alueille tehdään.

Suomalaiset ovat antaneet vahvan tukensa nykyistä laajemmalle metsiensuojelulle. Vuonna 2005 yli 100 000 suomalaista allekirjoitti vetoomuksen Etelä-Suomen metsien paremman suojelun puolesta.

Eteläisen Suomen metsien suojelu, Metso 2 -ohjelma on tämän hallituksen tärkeimpiä luonnonsuojelupäätöksiä. Toteutettavan ohjelman tulee olla kunnianhimoinen ja ohjelman toteuttamiseen on oltava tarvittavat resurssit. Metsät ovat osa kansallista identiteettiämme, kirjallisuuttamme ja taidettamme. Monimuotoisten, luonnontilaisten metsien pitää säilyä Gallen-Kallelan taulujen lisäksi myös todellisessa maailmassa.

Kolumni on julkaistu Seurassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *