« Kaikki artikkelit

Järjestöjen palkkatukeen muutoksia

Yhdistysten ja säätiöiden palkkatukeen tulevat muutokset ovat aiheuttaneet järjestökentällä paljon huolta jo keväästä asti. Muutosten taustalla on Euroopan unionin valtiontukia koskeva säätely. EU:n ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan kesällä 2008 ja Suomi on jo nyt ottanut liian pitkän siirtymäajan sen soveltamiseen.

Ryhmäpoikkeusasetus mahdollistaa järjestöille korkeamman palkkatuen maksamisen tiettyjen ryhmien työllistämiseen. Elinkeinotoimintaa harjoittavat järjestöt on kuitenkin asetettava samalle viivalle yritysten kanssa. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia markkinoilla toimivia kohdellaan tasapuolisesti. Esitykset ovat osa laajempaa hallituksen esitystä laiksi julkisista työvoimapalveluista.

Valmistelun lähtökohtana on ollut järjestöjen etu. Olemme pyrkineet löytämään ratkaisun, joka muuttaa mahdollisimman vähän nykytilannetta eli järjestöjen työllistämismahdollisuuksia. Tässä on onnistuttu mielestäni kohtuullisen hyvin. Lakia on valmisteltu hyvässä yhteistyössä järjestöjen kanssa, kiitos siitä.

Nykytilanteen ydinongelma EU:n valtiontukisäännösten näkökulmasta on siinä, että elinkeinotoimintaa harjoittava järjestö voi kattaa tuella jopa palkkauskustannukset kokonaan. Yrityksille myönnettävä tuki voi taas kattaa vain osan palkkauskustannuksista. Samalla paikkakunnalla voi toimia esimerkiksi catering-yrityksiä ja catering-toimintaa harjoittava järjestö, joka saa kilpailuetua korkeammasta palkkatuesta.

Esitetyt muutokset koskevat ainoastaan sellaisia järjestöjä, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa. Muille työnantajille eli kunnille, kotitalouksille sekä järjestöille, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa, palkkatuki myönnetään myös jatkossa nykyisin ehdoin. Sosiaalisten yritysten kohdalla tapahtuu muutos pitkäaikaistyöttömien tukijakson pituudessa. Aiemman 24 kuukauden tilalle ehdotetaan enintään 12 kuukauden tukijaksoa. Muutokset eivät vaikuta starttirahaan tai oppisopimuskoulutukseen.

Keskeisin muutos on se, että tukea voidaan jatkossa maksaa elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle osatyökykyisten osalta enintään 75 prosenttia palkkakustannuksista ja muiden työttömien osalta enintään 50 prosenttia palkkakustannuksista. Järjestöjen pitää jatkossa siis hankkia osa palkkakustannuksista itse. Myös tukijaksojen pituuksiin tehdään joitakin muutoksia.

Muutos vaikuttaa eniten sellaisiin järjestöihin, jotka tarjoavat kilpailuolosuhteissa tuotteita ja palveluja ja ovat kattaneet palkkatuella palkkakustannukset kokonaisuudessaan. Kyse on pienestä osasta palkkatukea saavista järjestöistä.

Ehdotus jättää elinkeinotoiminnan määrittelyssä harkintavaltaa TE-toimistoille. Ne arvioivat toiminnan luonnetta tapauskohtaisesti. Esityksen lähtökohtana on, että elinkeinotoiminta määritellään järjestöjen kannalta maltillisesti. TE-toimistot tullaan ohjeistamaan ja ohjeistus jalkautetaan keväällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *