« Kaikki artikkelit

Kolme ehdotusta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Ellemme tee jotakin enemmän, emme saa pysäytettyä monimuotoisuuden vähenemistä. Tämä on kaikkien viimeaikaisten selvitysten ja tutkimusten kiistämätön tulos, johon on reagoitava. Alla on kolme ehdotusta siitä, miten.

 1. Kielletään saimaannorpan verkkokalastus

Saimaannorppa elää vain Suomessa, joten olemme yksin vastuussa norpan säilymisestä. Luonnontilaa kattavasti kuvaavilla sivuilla saimaannorpan tulevaisuudenennustetta pidetään huonona.

Tähän asti norppaa on suojeltu vapaaehtoisten sopimusten avulla. Tämä ei ole riittänyt kattamaan kaikkia norpan elinalueita, sillä suojelualueiden väliin on jäänyt aukkopaikkoja.

 Olemme vaarantaneet norpan, koska olemme arvottaneet joidenkin ihmisten vapaa-ajanharrastuksen korkeammalle kuin tämän lajin säilymisen maapallolla.

Vihdoin viime viikolla maa- ja metsätalousministeri Anttila toi hallitukselle esityksen laiksi, joka mahdollistaa verkkokalastuksen kieltävän asetuksen antamisen norppien pesimäaikana.

Eduskunta ehtii käsitellä lain vielä kevään aikana. Sen jälkeen ministeri Anttilalta täytyy löytyä rohkeutta käyttää asetusta jos norpan suojelu sitä edellyttää.

2. Perustetaan Sipoonkorpeen kansallispuisto

Suomi ja Helsinki voisivat juhlistaa luonnon monimuotoisuuden teemavuotta uudella kansallispuistolla aivan pääkaupungin kupeessa.

Sipoonkorpi on paitsi tärkeä suojelualue myös Nuuksion itäinen vastine. Nuuksion valtava suosio osoittaa, että pääkaupunkiseudun ihmiset tarvitsevat toisenkin kunnollisen virkistys- ja ulkoilualueen. Metsähallitus julkaisi äskettäin suunnitelmansa kansallispuiston perustamisesta.

Rakentaminen Sipoosta Helsinkiin liitetyllä alueella täytyy sovittaa luonnonsuojelun raameihin. Uskon, että näin voidaan myös tehdä. Toivottavasti jo tänä vuonna voidaan ottaa uuden kansallispuiston perustamisen ensiaskeleet.

3. Mahdollistetaan metsien jatkuva kasvatus

Tapamme hyödyntää metsiä koettelee luonnon monimuotoisuutta. Suomen metsistä on hävinnyt jo yli 100 lajia ja tuhatkunta uhkaa hävitä. Lisäksi moni uhanalainen luontotyyppi löytyy metsästä.

Metsätalous perustuu Suomessa pitkälti luonnon kannalta raskaisiin avohakkuisiin. Tutkimusten mukaan selvä enemmistö metsänomistajista on valmis kokeilemaan metsien hoitoa ilman avohakkuita, ja tämä mahdollisuus on heille suotava.

Maa- ja metsätalousministeri on laittanut liikkeelle tähän tähtäävän prosessin. Metsälaki on uudistettava niin, että useampi metsänomistaja voisi valita avohakkuun sijaan metsän jatkuvaan kasvatukseen perustuvan menetelmän. Samalla metsänomistajien neuvonta on uudistettava tätä tavoitetta tukevaksi.

 Nämä kolme päätöstä ovat jo valmistelussa ja ne on mahdollista toteuttaa vielä tämän hallituksen aikana.

Kansainväliset neuvottelut luonnon monimuotoisuuden edistämisestä jatkuvat lokakuussa Japanissa. Nämä teot taskussa siellä on helpompi vaatia uusia toimia myös muilta mailta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *