« Kaikki artikkelit

Puhe puoluekokouksessa Turussa 22.5.

Hyvät vihreät ystävät,

Tämän viikonlopun tehtävä on katsoa tulevaisuuteen: seuraavaan vuoteen ja sitä kautta paljon kauemmaksi, siihen aikaan kun täällä viihtyvät vauvat opiskelevat ja tekevät töitä. Keskustelut salissa ja salin ulkopuolella sekä poliittinen ohjelma antavat tähän hyvän mahdollisuuden.

Tulevat vaalit ovat suuret tulevaisuusvaalit. Puolueiden kannatuksissa tapahtuu tavallista suurempia muutoksia. Vaaleissa ratkaistaan Suomen suunta, tilanteessa jossa maailma on murroksessa.

När Finland väljer riktning är det viktigt att se längre in i framtiden än en valperiod. Vi är övertygade om att det är nödvändigt att lägga egoism, politisk taktik och snäv intressebevakning åt sidan. Vi måste gradvis ställa om hela vår ekonomi på ett sådant sätt, att kommande generationer också har nånting att leva av. Vi tror att det finns ett brett stöd för sådant tänkande här i Finland.

Ennen tulevaisuutta muutama hyvä hetki menneeltä kolmelta vuodelta:

Tällä hallituskaudella on päätetty verottaa työtä miljardilla eurolla vähemmän, ja rahat tähän kerätään siitä, että ympäristöä ja energiaa verotetaan miljardilla eurolla enemmän kuin aikaisemmin. Rakentamisen energianormit ovat kiristyneet. Monet merkittävät raidehankkeet etenevät. Uusiutuvan energian kunnollisista edistämiskeinoista on sovittu. Vihreät ja hallitus ovat muuttaneet Suomen ilmastopolitiikan puheista teoiksi.

Pienituloisten perhepäivärahoja korotettiin yli 170 euroa kuukaudessa ja maksutonta päivähoitoa laajennettiin. Opintotukea parannettiin. Kaikki perusturvaetuudet on nyt sidottu indeksiin. Vihreät ja hallitus ovat pysäyttäneet vuosia jatkuneen perusturvan rapauttamisen ja tehneet köyhyyttä lievittäviä korjauksia.

Tulevat vaalit käydään reiluilla pelisäännöillä. Vaalirahoituksen avoimuudessa on tehty suuri harppaus. Muutosta ovat vauhdittaneet edellisten vaalien väärinkäytökset, mutta muutos ei olisi onnistunut ilman vihreän oikeusministerin Tuija Braxin määrätietoisuutta.

Hyvä puoluekokousväki,

Tämän työn jatkamiselle Vihreät lähtevät hakemaan mandaattia seuraavista vaaleista.

Seuraavissa vaaleissa ratkaistaan:

Ensinnäkin se, miten hyvinvointiyhteiskuntaa rakennetaan kasvavan velan ja hitaan kasvun maailmassa?

Millaisilla arvoille Suomea jatkossa rakennetaan?

Ja se, halutaanko isänmaan luontoarvot säilyttää?

Vihreät on tasa-arvoista ja vastuullista talouspolitiikkaa tekevä herkkien arvojen voimakas puolustaja. Otamme ympäristöpolitiikan joka päivä tosissaan. Uskomme, että tulevaisuus on niiden jotka tekevät asiat uudella tavalla.

Tälle politiikalle haemme tukea vaaleissa ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä niiden puolueiden kanssa joiden kanssa voimme tavoitteitamme edistää.

Vaikka olemme onnistuneet toteuttamaan tavoitteitamme kohtuullisesti tässä hallituksessa, olen itse sitä mieltä, että seuraavien vaalien jälkeen Vihreiden on mahdollista tehdä hallitusyhteistyötä ainoastaan, jos kasvatamme kannatustamme vaaleissa ja painoarvomme on hallitusneuvotteluissa edellistä kertaa suurempi.

Ylen tämän viikon kyselyiden mukaan kannattajamme eivät erityisemmin suosi nykyistä hallituspohjaa, mutta arvostavat Vihreiden panosta hallituksessa. Miten voimme arvioida yhteistyön edellytyksiä mahdollisten kumppaneiden kanssa.

Kokoomuksen kanssa olemme samaa mieltä talouspolitiikan pitkän aikavälin vastuullisuudesta. Veropolitiikan oikeudenmukaisuudessa käsityksemme eroavat. Vihreät haluaa, että kaikki osallistuvat taantuman laskujen maksamiseen. Myös yrityskenttä ja hyvätuloiset ihmiset.

Keskustan kanssa olemme tehneet yhteistyötä perusturvan parantamisessa. Valitettavasti heidän joukoissaan on kiihkeää halua ympäristönsuojelun heikentämiseen.

Sosiaalidemokraateissa en kiinnittäisi huomiota niinkään viimeaikaisiin perussuomalaiskäänteisiin. Reipas oppositiopolitiikka vaatii hallitusta perustelemaan omat ratkaisunsa kunnolla. Talouspolitiikan suuressa linjassa meidän olisi luontevaa tehdä yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa. Vaikeimpia kysymyksiä sosiaalidemokraattien suhteen ovat kysymykset ilmastopolitiikasta ja julkisten palveluiden uudistamisesta. Ovatko he valmiita tekemään mitään?

Ja jos esitämme muille vaatimuksia, on hyvä muistaa, että ei seuraava vaalikausi ole meillekään helppo. Seuraavien vuosien aikana täytyy kestää se, että lisärahan esittäminen ei voi olla pääasiallinen ehdotus yhteiskunnan ongelmiin. On etsittävä ratkaisuja, jotka parantavat yhteiskuntaa vähemmillä panoksilla.

Hyvä puoluekokousväki, Vihreiden tavoitteista.

Meiltä puuttuu rahaa palveluiden ylläpidosta, jos teemme kaiken kuten nyt. Veroastetta on nostettava maltillisesti, palveluiden tuotantoa on uudistettava ja tarvitaan uutta työtä. Jos onnistumme, rahat riittävät kyllä.

Veroista. Haluamme oikeudenmukaista verotusta ja samalla ihmisiä ja yrityksiä ympäristön kannalta parempiin valintoihin ohjaavaa verotusta. Ympäristö- ja kulutusveroja on kiristettävä, mukaan lukien arvonlisävero.

Omistamisen verotusta on korotettava, sisältäen kiinteistöveron, joka on omaisuuteen kohdistuvana verona hyvä.

Työn verotuksen kiristäminen on listalla viimeisenä, koska sosiaaliturvan ja palveluiden rahoitus nojaa hyvään työllisyyteen. Pienten työtulojen verotusta tulee jopa hiukan keventää.

Meneillään oleva rahoitusmarkkinoiden myllerrys antaa myös hyvät mahdollisuudet kansainvälisten verojen, kuten erilaisten pankkiverojen käyttöönotolle.

Tarvitsemme yrittäjyyttä. Tahtoa ja näkemystä tehdä asioita kokonaan uudella tavalla.

Suomen tulevaisuuden suhteen uskon Norrhydron, rovaniemeläisen sylinterinvalmistajan tapaisiin yrityksiin. Raskaiden työkoneiden energiahäviöitä vähentävän tekniikka pystyy säästämään energiaa ydinvoimakaupalla.

Tulevaisuus on niiden, jotka tekevät asiat uudella tavalla.

Ei niiden, jotka luulevat kaiken jatkuvan ennallaan, esimerkiksi energiankulutuksen vain kasvavan.

Luovien alojen merkitys kasvaa. Yrittäjyys on entistä useammin vaihtoehto yliopistoista valmistuville ihmisille. Tarvitsemme uusia yrityksiä, jotka haluavat kasvaa, laajentua myös ulkomaille, yrityksiä joiden menestys perustuu siihen, että ne myyvät asioita, jotka ovat parempia kuin kilpailijoiden palvelut tai tuotteet.

Hyvinvointipalveluiden uudistamisessa yhteiskunnallisen yrittäjyys on innostava mahdollisuus. Parhaimmillaan yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä yhdistyy julkisen sektorin henki tehdä hyvää ja yksityisen sektorin dynaamisuus.

Yhteiskunnallinen yritys toimii markkinoilla ja pyrkii taloudellisesti kannattavaan toimintaan. Yhtälailla päämääränä on kuitenkin yhteiskunnallisen tavoitteen edistäminen ja voitto sijoitetaan ennen kaikkea toiminnan kehittämiseen.

Ihmiset haluavat työltään laajempaa merkityksellisyyttä. Sitä, että tekee työtä, käyttää luovuuttaan, pistää itsensä peliin koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta merkityksellisissä asioissa.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys voi olla uusi tapa muuttaa maailmaa. Monet kaipaavat tätä pelkän äänestämisen tai perinteisen järjestötoiminnan rinnalle. Mahdollisuuksia tehdä ja vaikuttaa suoraan, ilman edustajia ja välittäjiä.

Olemme keskellä uuden yhteisöllisen tekemisen nousua. Puhutaan jakamisen ja käyttäjälähtöisyyden voimasta, erilaisista verkon mahdollistamista tavoista tehdä yhdessä.

Vihreiden pitää olla rohkeasti mukana, tuomassa näitä uusia osallistumisen ja yhteistyön tapoja osaksi niitä yhteisöjä, joissa elämme ja vaikutamme. Ihmisille voidaan antaa enemmän valtaa ja osallisuutta palveluihin, joita he käyttävät.

Hyvä puoluekokousväki!

Vaaleista on tulossa kamppailu suomalaisista arvoista.

Jotkut ovat halunneet asettaa virolaisen rakennustyömiehen suomalaista vastaan. Vihreät on kansainväliseen solidaarisuuteen uskova puolue, siksi puolustamme kaikkien työntekijöiden oikeutta kohtuullisen palkkaan ja työehtoihin. Se on myös suomalaiselle työläiselle parasta.

Suomi on parempi maa meille suomalaisille, kun olemme valmiita auttamaan niitä, jotka tulevat etsimään täältä turvaa tai parempaa elämää. Silloin, kun olemme valmiita antamaan omistamme, mieluiten 0,7 prosenttia, äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja tyttöjen koulutukseen.

Tasa-arvon edistäminen ei ole pois miehiltä. Haluamme naisille paremman aseman työmarkkinoilla, isille enemmän aikaa vauvojen kanssa.

Haluamme sukupuolineutraalin avioliittolain.

Kaikkia elollisia olentoja on kohdeltava hyvin. Siksi turkistarhausta ei koskaan olisi pitänyt sallia.

Vihreät ovat avoimen ja arvoliberaalin Suomen puolue. Tulevat vaalit ovat vedenjakaja. Toinen tie kulkee kovaan, konservatiiviseen ja itseensä sulkeutuvaan suuntaan.

Hyvä puoluekokousväki,

Vihreille luonto on superarvo. Siksi Vihreät kunnissa tai Euroopassa käyttävät enemmän aikaa luonnonsuojelun edistämiseen kuin muut.

Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit tarjoavat luonnonvaroja, sitovat hiiltä, puhdistavat vettä, ehkäisevät tulvilta ja kuivuudelta, turvaavat viljakasvien pölytyksen. Luovumme omasta selviytymiskyvystämme, jos luonnon monimuotoisuus kuihtuu.

Vuosi sitten Jyväskylässä puhuin siitä, kuinka tärkeä on kokemus luonnon äärettömyydestä. Ajattelin silloin erityisesti Peurakairaa, Hammastunturin erämaan eteläpuolista, suojelematonta metsää. Peurakairaa eivät nyt uhkaa hakkuut. Päätöstä ei tehty eduskunnassa, mutta neuvotteluissa Metsähallituksen Lapin kuntien ja ympäristöjärjestöjen välillä maailma kerrankin vain tuli järkiinsä.

Nyt tarvitaan mahdollisimman nopeasti päätös Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta.

Suomalainen talousmetsien hoito perustuu edelleen pitkälti avohakkuisiin. Tarvitsemme pehmeämpiä metsänhoitotapoja kuten jatkuvaa kasvatusta tasavertaisena vaihtoehtona.

Hyvä puoluekokousväki,

Toivotan kaikille hyvää, innostavaa, keskustelevaa puoluekokousta ja lopuksi haluan vain sanoa:

Verkkokalastus Saimaalla norpan pesimäaikana on kiellettävä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *