« Kaikki artikkelit

Talouslinjat esiin

Porin Suomi Areenalla pidettiin ensimmäinen puheenjohtajien vaalitentti ennen ensi kevään vaaleja. Talouspolitiikasta puhuttiin, mutta kannanotot jäivät keskustelun tuoksinassa vielä aika epämääräisiksi. Helmi taisi olla Timo Soinin linjaus "eroosiota on kitkettävä ja köyhyyttä tutkittava".

Talouslinjojen epämääräisyys ei ole hyvä tilanne, kun kaikki tietävät, että ensi kaudella ei tehdä pelkästään mukavia päätöksiä. Talouden taantuman, julkisen velan ja ikääntymisen yhdistelmä tarkoittaa, että rahat ovat vähissä. Puolueiden pitää mahdollisimman selkeästi sanoa, mitä he haluavat tehdä vaalien jälkeen. Esimerkiksi puheenjohtaja Soinin jutut ovat kyllä hauskaa kuultavaa, mutta sisältö on vähissä.

Omalta osaltani kolme linjausta tulevan vaalikauden päätöksistä.

Verot

Julkisen talouden rahoituspohjaa on parannettava, se edellyttää verojen korotuksia. Vihreät korottaa mieluummin veroja kuin leikkaa palveluita tai sosiaaliturvaa.

Ympäristöverotusta kiristetään selvästi. Lisäksi korotetaan arvonlisäveroa ja kiinteistöveroa. Nämä veronkiristykset tuovat valtiolle merkittäviä lisätuloja.

Verotukset on oltava oikeudenmukaista eli verot maksukyvyn mukaan. Siksi pääomatuloja ja osinkoja pitää tulevaisuudessa verottaa enemmän. Kaikkein pienituloisimpien verotusta pitäisi pystyä keventämään edes hiukan, koska se vähentää köyhyyttä ja parantaa työllisyyttä. Myös yritysten maksamaa yhteisöveroa voidaan alentaa, mutta aggressiiviseen verokilpailuun ei pidä lähteä mukaan. Veroyhtälön on tuotava selvästi nykyistä enemmän rahaa valtion kassaan.

Työurat

Veronkorotuksille ja leikkauksille on vaihtoehtona työurien pidentäminen. Kun useampi ihminen on töissä vähän nykyistä pidempään, se helpottaa julkisen talouden tilaa tehokkaasti.

Suuri osa suomalaisista jää eläkkeelle jo ennen varsinaista eläkeikää, koska he eivät kerta kaikkiaan jaksa tai kykene jatkamaan työelämässä pidempään. Mielenterveysongelmat vievät pelottavan monia nuoria täysin ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Työuria on järkevä pidentää työelämän laatua parantamalla.

Hallitus on käynnistänyt työmarkkinajärjestöjen viime keväänä esittämät toimet työelämän laadun parantamiseksi. Työikäisten nuorten pääsyä psykoterapiaan on helpotettu.

Työpaikoilla tarvitaan kulttuurin ja johtamisen muutosta. Työkyvyn ylläpitäminen on otettava osaksi yritysten strategista johtamista. Työkyvystä huolehtiminen on useiden hankkeiden voimin osoitettu olevan yrityksille myös tapa parantaa tulosta.

Tosiasia on, etteivät nämä keinot kuitenkaan tule riittämään. Eläkejärjestelmään tarvitaan muutoksia. Nämä päätökset tuntuvat vaikeilta ja siksi neuvottelut työmarkkinaosapuolten kanssa ovat edenneet nihkeästi.

Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi eläkeiän nostaminen, eläkekannustimien muuttaminen tai eläkeiän sitominen eliniänodotteen pitenemiseen. Vaihtoehtojen punnitseminen kuuluu vaalikeskusteluun ja päätöksenteon vastuu on seuraavalla hallituksella. Päätösten lykkääminen tämän pidemmälle tarkoittaisi tappiota nuoremmille sukupolville.

On myös katsottava, mitkä tekijät myöhentävät työurien alkamista. Nuorten miesten kohdalla asevelvollisuuden suorittaminen on yksi merkittävä tekijä. Valikoivaan asevelvollisuuteen siirtyminen olisi kansantalouden kannalta järkevä ratkaisu.

Uudet työpaikat

Ilman työpaikkoja ei ole edes lyhyitä työuria saati verotuloja. Suomi tarvitsee uutta työtä ja elinkeinorakenteen monipuolistamista.

Tietoyhteiskunta on uudistettava. Emme tarvitse uutta Nokiaa vaan oman Applen. Olemme hyviä insinööritaidossa, nyt se on yhdistettävä palveluihin, muotoiluun ja ihmistieteisiin. Paras tekniikka ei riitä, jos kilpailijalla onkin Vuvuzela-aplikaatio, jonka kaikki haluavat. Yksi tärkeä uusien innovaatioiden edellytys on julkisten tietovarantojen mahdollisimman nopea avaaminen kaikkien halukkaiden helposti hyödynnettäväksi.

Suomi voi olla vihreän teknologian edelläkävijä. Hallituksen tuki bioenergialle ja tuulivoimalle on odotettu päänavaus. Tavoitteeksi on asetettava, että Suomesta tehdään maailman tehokkaimmin energiaa ja materiaaleja käyttävä talous. Tuhlaamalla emme menesty. Vihreän talouden on oltava myös maatalouden tulevaisuus. Luomusta on tehtävä maatalouden valtavirtaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *