« Kaikki artikkelit

Puhe Vihreiden kesäpäivillä Korpilahdella 14.8.

Hyvät vihreät eduskuntavaaliehdokkaat, tukiryhmäläiset ja kaikki pyyteettömään vaalityöhön valmistautuvat!

Vihreät lähtee vaaleihin ohjelmalla Suomen uudistamiseksi. On Suomi 2.0:n aika, kuten sosiaalisen median taitajat sanoisivat. Vihreät on valmis uudistamaan talouden ja hyvinvointivaltion rakenteita. Se on välttämätöntä uusien työpaikkojen luomiseksi, vähäosaisten aseman parantamiseksi ja, jotta elämäntapamme ei olisi niin pahasti ristiriidassa ympäristön kestävyyden kanssa. 

Tulevien vaalien tärkein rintama ei kulje oikeiston tai vasemmiston tai opposition ja hallituksen välillä. Suurin vääntö tullaan käymään uudistajien ja uudistuksia pelkäävien välillä. Vaaleissa käydään arvokamppailu rohkeasti maailmaan suuntautuvan Suomen ja sisäänpäin käpertyvän vanhoillisuuden välillä.

Vihreiden on rohkeasti puhuttava talouden rakenteiden uudistamisesta. Suomi jatkaa merkittävänä metsä- ja metallisteollisuusmaana, mutta samalla on katsottava uusiin suuntiin. Palvelusektori on edelleen kehittymätön. Tietoyhteiskuntamme uhkaa pudota maailman kärjestä. Luonnonvaroista rikkaalla maalla on suuret mahdollisuudet vihreän talouden kehittäjänä. Vihreät haluaa uudistaa taloutta ja tukea uutta yrittäjyyttä uusien työpaikkojen luomiseksi.

Vientiteollisuuden rinnalle tarvitaan palveluiden vahvistamista. Tähän on tulevina vuosina hyvät mahdollisuudet. Eläkkeelle jäävät suuret ikäluokat ovat valmiita myös maksamaan palveluista. Liikuntayrittäjyys on mainio esimerkki nopeasti kasvaneesta ja vihreästä palvelualasta.

Luovat alat ja vahva tietoyhteiskunta ovat tärkeä osa Suomen menestystä tulevina vuosina vain, jos tietotalous pystyy uudistumaan. Nokia ei riitä. Julkisten tietovarantojen avaaminen kaikkien saataville verkkoon on parhaita esimerkkejä siitä, miten julkinen valta voi ruokkia luovaa taloutta. Hanke on toteutettava nopeasti.

Vihreän talouden rakentamista pitää jatkaa. Ekologinen verouudistus ja uusiutuvan energian tukipaketti luovat pohjaa Suomen talouden vihertämiselle. Tavoitteeksi on otettava maailman tehokkaimmin energiaa ja materiaaleja hyödyntävä talous. Vihreän teknologian osaaminen avaa myös uusia vientimarkkinoita.

Uudistuvassa Suomessa luonnonvaroja, esimerkiksi metsää hyödynnetään monipuolisesti, ei pelkkänä sellun raaka-aineena. Puutalot, luontomatkailu, huonekalut, biomuovit ja metsän antimet kuten sienet ja mustikat nousevat entistä vahvempaan asemaan. Se tarkoittaa myös pelkkään avohakkuuseen perustuvan metsätalouden uudistamista ja luontoarvojen parempaa huomiointia.

Vihreiden Suomi on monipuolisempi talous. Suurempi osa kulutuksesta kohdistuu lähipalveluihin ja esimerkiksi paikalliset leipomot palaavat vähitellen. Luomusta tulee valtavirtaa gmo-vapaassa Suomessa. Materiaaleja kierrätetään ja uusiokäytetään paremmin. Ensimmäiset kahdeksankerroksisten puukerrostalojen kaupunginosat nousevat. Talojen katoille ilmaantuu pieniä aurinko- ja tuulivoimaloita, jotka myyvät ylijäämäsähkön suoraan kantaverkkoon. Työllisyys parantumista tukee parempi ja helpompi perustuloa muistuttava sosiaaliturva.

Hyvät vihreät!

Välillä kuulee sanottavan, etteivät Vihreät ole hallituksessa muistaneet perustuloa. Mitä hallituskauden aikana on tehty:

- Perusturvaa on yhtenäistetty nostamalla pienimpiä päivärahoja.

- Perusturvaa on henkilökohtaistettu poistamalla tarveharkinta opiskelijoiden asumislisästä.

- Pienten tulojen verotusta on kevennetty.

- Perusturvaetuudet on sidottu indeksiin.

- Opiskelu työttömyysturvalla on mahdollistettu.

- Takuueläkkeestä on päätetty.

- Apurahansaajien sosiaaliturvaa on parannettu.

Nämä päätökset ovat vieneet perusturvaa piirun verran perustulon suuntaan. Ei se valmis ole, mutta suomalainen korporatistinen järjestelmä ei taivu helposti suuriin kokonaisuudistuksiin.

Perustulo on edennyt ja työtä jatketaan: pienten tulojen verotusta on kevennettävä, toimeentulotuen perusosa on siirrettävä Kelan maksettavaksi ja työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen suhteen on poistettava. Nämä ovat seuraavat etapit.

Perustulo on visio, joka vastaa tämän päivän työelämän ongelmiin. Kyse on riittävästä, aukottomasta ja henkilökohtaisesta perusturvasta, byrokratian vähentämisestä ja siitä, että jos menee töihin, niin palkasta pitäisi jäädä suurin osa käteen. Se ei ehkä tapahdu kerralla, yhdellä suurella uudistuksella, mutta silti: perustulo tulee.

Hyvät vihreät,

Hallituksen elvyttävä talouspolitiikka on toiminut. Vuosi sitten elokuussa suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja pelotteli jopa puoleen miljoonaan nousevalla työttömyydellä.

Tulevien vaalien suurin arvovalinta on se, millä keinoin julkista taloutta vakautetaan taantuman jälkeen. Vihreiden mielestä veroastetta on syytä kiristää. Ei siksi, että se olisi jotenkin erityisen hauskaa, vaan siksi, että on parempi korottaa veroja kuin leikata tärkeistä palveluista ja perusturvasta.

Haluamme ensi vaalikaudella oikeudenmukaisen, vihreän ja työllistävän verouudistuksen. Omaisuudesta pääomatuloja nauttivien veroja kiristetään ja vihreää verouudistusta jatketaan. Myös suurituloisten on osallistuttava taantuman laskujen maksamiseen. Työllisyyden edistämiseksi yritysveroa voidaan keventää hiukan, samoin pienituloisten verotusta.

Puolueiden pitää kertoa myös säästöistä. Valtion budjetin sisällä on rahoja, joita voidaan käyttää paremmin. Onko järkevää käyttää miljoonia euroja lihan syönnin edistämiseen samalla, kun harmaan talouden torjunnasta puuttuu rahaa? Vihreät on valmis perkaamaan elinkeinotuet.

Puolustusvoimien tuleva rakennemuutos on asia, josta Pekka Haavisto on puhunut paljon. Ensi vaalikaudella lakkautetaan varuskuntia ja pienennetään reserviä. Ilman vihreitäkin, armeija ottaa varovaisia askelia valikoivan asevelvollisuuden suuntaan. Muut puolueet eivät uskalla ennen vaaleja puhua siitä, että tällaisia päätöksiä on tulossa. Samalla tai hieman pienemmällä rahalla on mahdollista saada enemmän ja parempaa puolustusta koko maahan.

Ehkä tärkein tulevien vuosien uudistusohjelma on yhteiskunnan muuttaminen niin, että elämme paremmin sopusoinnussa ilmaston ja ympäröivien ekosysteemien kanssa.

Pystymme käyttämään tehokkaammin materiaaleja. Tarvittu energia voidaan tuottaa uusiutuvilla ja pystymme rakentamaan hiilineutraalin yhteiskunnan. Suomenlahden rantavesien ei tarvitse muuttua levämönjäksi ja metsät voivat olla muutakin kuin puupeltoja.

Ensi vaalikaudella pitää käynnistää monivuotinen, kunnianhimoinen ohjelma raideliikenteen parantamiseksi. Rahoitukseen on etsittävä uusia malleja, mutta ennen kaikkea tierahoja on uudelleen kohdennettava raidehankkeisiin.

Vihreä verouudistus on erityisen tärkeä muutoksen väline. On koko yhteiskunnan etu, että pystymme ohjaamaan energiatehokkuuteen, kierrätykseen ja vähäpäästöiseen liikenteeseen.

Vihreät ei jätä ympäristöpolitiikkaa yksittäisten ihmisten huoleksi. Jokainen ihminen voi vaikuttaa esimerkiksi valitsemalla luomuruokaa ja sammuttamalla tarpeettomat valot. Mutta politiikan tehtävä on muuttaa rakenteita. Vihreät haluaa tehdä ympäristöstä huolehtimisesta halpaa, helppoa ja hauskaa. On helpompi valita luomua, kun sitä on tarjolla joka kaupassa ja se ei maksa tavallista ruokaa enemmän.

Juuri suhtautuminen ympäristöön ja luonnonsuojeluun on yksi tulevien arvovaalien tärkeitä puolueita erottavia teemoja. Vihreät haluaa suojella isänmaan luontoarvot. Etenkin suot ja Etelä-Suomen metsät tarvitsevat enemmän suojelua.

Yhteiskunta, joka huolehtii luontoarvoista ja on valmis välittämään myös muun maailman ongelmista, pitää huolta myös omistaan. Tulevien vaalien arvokamppailun ytimessä on välittäminen.

Onko tansanialaisten tyttöjen koulutuksella väliä, onko se meidän asiamme? Vihreiden mielestä meillä on varaa antaa köyhyyden poistamiseen 0,7 % omistamme.

Onko niillä ihmisillä väliä, jotka etsivät turvaa? Ja onko todella niin, että työmarkkinat ovat nollasummapeli, jossa aina muualta tuleva työläinen vie leivän suomalaisen työttömän suusta? Maahanmuuttoon liittyy haasteita, mutta niitä voidaan ratkoa ilman epämääräisten uhkakuvien lietsomista.

En suoraan sanottuna usko, että ne, jotka haluavat ottaa rahat pois tyttöjen koulutuksesta Tansaniasta tai ne, jotka laittavat suomalaisen ja virolaisen rakennusmiehen toisiaan vastaan, ovat todella kiinnostuneita parantamaan suomalaisen työttömän tai köyhän asemaa.

Lopuksi haluan sanoa:

Suomeen tarvitaan tasa-arvoinen avioliittolaki.

Turkistarhaus on lopetettava.

Verkkokalastus Saimaalla norpan pesimäaikana on kiellettävä.

Kiitos!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *