« Kaikki artikkelit

Pienten työtulojen veroja alas

Vihreät ovat huolissaan julkisten palveluiden tulevaisuudesta ja Suomen nopeasta velkaantumisesta. Näemme veroasteen korottamisen välttämättömänä, jotta pystymme turvaamaan palvelut tulevaisuudessa ja saamaan velkaantumisen hallintaan.

Elvyttävällä talouspolitiikalla onnistuttiin torjumaan 1990-luvun laman kaltaisen massatyöttömyyden synty. Elvytys tarkoitti kuitenkin myös velkaantumista. Tulevina vuosina myös ikääntyminen kasvattaa menoja, kun kasvava vanhusväestö tarvitsee huolenpitoa.

Vihreät pitävät parempana korottaa veroja kuin leikata kouluista tai terveyskeskuksista. Siksi esitämme ensi vaalikaudelle hieman suurempia veronkorotuksia kuin esimerkiksi kokoomus. Toivottavasti kaikki puolueet kertovat mahdollisimman selkeästi omista ehdotuksistaan jo ennen vaaleja.

Kokonaisveroaste tulee nousemaan. Sen sijaan pienten tulojen verotusta pitää pystyä keventämään.

Efektiivinen marginaaliveroaste on verojargonia ja tarkoittaa sitä, kuinka suuri osa tienatusta lisäeurosta jää käteen. Nykyisellään on usein niin, että kaikkein pienituloisimmilla jää hankituista lisätuloista vähiten käteen. Tämä johtuu pienten työtulojen, verotukset ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen hankaluuksista.

Veronalennusvaraa ei tule lähivuosina juuri olemaan, joten vähät veronalennukset pitää tehdä mahdollisimman työllistävästi. Silloin paras kohdennus on pienten tulojen verotuksen keventäminen.

Pienten tulojen verotuksen keventämisessä on kyse myös oikeudenmukaisuudesta. Välilliset verot kuten arvonlisävero ja ympäristöverot ovat tasaveroja ja vähentävät progressiota eli kohdistuvat kovemmin pienituloisiin. Tätä pitää korjata tuloverotuksen puolella, ei vihreästä verouudistuksesta luopumalla, kuten oppositiosta on esitetty.

Tulevan vaalikauden veropäätösten on muutenkin tuettava talouden uudistumista ja tätä kautta työllisyyttä. Tuontiöljyn polttaminen ei työllistä, mutta energiansäästöön tehdyt investoinnit työllistävät. Suomi selviää tulevaisuudessa paremmin, jos käytämme energiaa ja luonnonvaroja tehokkaammin. Samalla vähennämme ilmastopäästöjä. Tämän vuoksi vihreää verouudistusta on jatkettava myös ensi vaalikaudella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *