« Kaikki artikkelit

TYÖELÄMÄN ON JOUSTETTAVA MYÖS TYÖNTEKIJÄN EHDOILLA

Hyvä valtuuskunta

Tämän vaalikauden tärkein haaste on Vihreille ja koko hallitukselle ollut työllisyyden tukeminen. Kaksi vuotta sitten alkanut kansainvälinen taloustaantuma osui Suomen vientiriippuvaiseen talouteen kovaa. 

Nyt taloustilannetta katsoessa voi sanoa: olemme onnistuneet tärkeimmässä. Olemme onnistuneet torjumaan massatyöttömyyden synnyn.

Vuosi sitten oppositiojohtaja pelotteli yli 500 000 työttömällä.

Niin olisi voinut käydä. Tuotannon pudotus viime vuonna oli rauhanajan historian suurin.

Elvyttävä talouspolitiikka ja hyvä työllisyyspolitiikka pysäyttivät työttömyyden kasvun.

Elokuussa työttömyys vähentyi 13 000 verrattuna vuoden takaiseen. Nuorten työttömyys alentui reilusti, yli 3000:lla. Avoimia työpaikkoja oli 4000 enemmän kuin vuosi sitten.

Toivottavasti jokainen ymmärtää, kuinka tärkeästä saavutuksesta on kyse. Olemme välttäneet valtavan määrän inhimillistä hätää sillä, että maahan ei uudestaan syntynyt 1990-luvun alun tapaista massatyöttömyyttä. Puolet viime lamassa työttömiksi jääneistä ei palannut töihin.

Hyvä valtuuskunta

Työttömiä on silti 60 000 enemmän kuin taantuman alkaessa. Uudet työpaikat ovat Vihreile tärkeä teema ensi vaaleissa. Haluamme, että työttömyys saadaan nopeaan laskuun. Työttömyyden vähentäminen onnistuu parhaiten luomalla uusia työpaikkoja.

Uusien työpaikkojen luominen vaati työllistävää ja uudistavaa talouspolitiikkaa.

Tarvitsemme lisää ketteriä pk-yrityksiä. Puolet Tanskan viennistä tulee alle 50 työntekijän yrityksistä, Suomessa 7 prosenttia. Haluamme helpottaa pk-yritysten menestymisen ja työllistämisen mahdollisuuksia.

Turhaa byrokratiaa on purettava. Yrityksillä on velvollisuuksia, mutta niiden täyttäminen on tehtävä helpoksi. Samoja asioita ei pidä joutua raportoimaan moneen kertaan. Kaikki uudet lait pitää arvioida, lisäävätkö ne yritysten byrokratian määrää.

All onödig byråkrati ska bort. Det är självklart att företagen har skyldigheter, men det ska göras så enkelt som möjligt att uppfylla dem. Man ska inte tvingas att rapportera samma saker flera gånger. Innan en ny lag stiftas måste man alltid utvärdera om den ökar företagens administrativa börda.

Haluamme helpottaa yritysten ja työntekijöiden kohtaamista. Siksi työnhakijoiden palvelut ja yritysten palvelut on laitettu yhteen työ- JA elinkeinotoimistoihin. Koulutusta tehdään enemmän yritysten kanssa. Se palvelee tavallisia kursseja paremmin työnhakijaa ja hyviä työntekijöitä etsiviä yrityksiä.

Työllisyyspolitiikkaa on uudistettu ihmisen suuntaan, pois järjestelmäkeskeisyydestä. Vihdoin työttömyyskorvauksella voi opiskella itse valitsemassaan oppilaitoksessa, ei vain viranomaisten järjestämällä kurssilla. Tähän mahdollisuuteen on tarttunut jo yli 4000 ihmistä. Työkkärissä pitää lähteä liikkeelle ihmisten omista vahvuuksista ja mahdollisuuksien etsimisestä. Liian usein puhutaan vain heikkouksista ja keskitytään kontrolloimiseen.

Julkisen vallan tehtävä on vartioida sitä, että markkinoilla kaikki pelaavat samoilla säännöillä. Se on työntekijän etu ja rehellisen yrittäjän etu. Harmaan talouden vastaista työtä on jatkettava. Ensi vuodelle lisätään poliisin, tuomioistuinten ja erikoisperinnän resursseja. Erikoisperinnällä pystytään jäljittämään kätkettyjä varoja veroparatiiseista asti.

Tulevaisuuden taloudessa pärjää tehokas talous. Siksi energiapolitiikka ei voi perustua tuhlaukseen. Energia pitää käyttää tehokkaammin. Energia on tuotettava uusiutuvalla energialla. Vihreällä verouudistuksella ja uusiutuvan energian paketilla tavoitellaan vähäpäästöistä ja tehokasta taloutta.

Verotuksen on tuettava työllisyyttä. Pienituloisten verotuksen keventäminen työllistää eniten. Myös yritysverotusta on syytä hieman keventää.

Hyvä valtuuskunta

Tämän vaalikauden aikana pätkätyöntekijän oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on parannettu [lyhentämällä työssäoloehto 10 kk -> 8kk]. Myös apurahansaajien, tutkijoiden ja taiteilijoiden sosiaaliturvaa on parannettu.

Vihreille on selvää, että työelämä on muuttunut. Vakituinen kokopäivätyö ei ole enää normi. Siksi Vihreät haluaa 1) työntekijöille turvaa joustojen rinnalle, 2) joustoja myös työntekijälle ja 3) laatua työelämän arkeen.

Haluamme turvaa joustojen rinnalle. Vuoden talossa olleeen pitäisi ansaita sama loma kuin talossa pitkään ollut ansaitsee. Tämä parantaisi erityisesti pätkätyöläisten asemaa. Ei ole oikein, että ensimmäiseltä työvuodelta kertyy vähemmän lomaa kuin sen jälkeen. Se syrjii niitä, jotka tekevät jatkuvasti pätkiä. Vihreät haluaa saman lomaoikeuden kaikille.

Haluamme joustoja myös työntekijälle. Yhä useampi isä haluaisi viettää aikaa vauvan kanssa. Siksi haluamme pidentää isille korvamerkittyä isyysvapaata. Yhdessä työnantajien kanssa on etsittävä parhaat joustavat työaikakäytännöt, jotta pienten lasten vanhemmat voisivat tehdä lyhyempää päivää. Nykyisin Suomessa ollaan joko kokonaan kotona tai kokonaan töissä, kun pitäisi olla enemmän välimuotoja.

Haluamme parantaa työelämän laatua. Työelämän laadun parantaminen vähentää sairaspoissaoloja, työuupumusta ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Työelämän laadun parantaminen lisää onnellisuutta.

Työelämän laadun kehittäminen tarjoaa samalla yritykselle mahdollisuuden parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta. [Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on arvioinut, että] jokainen työpaikan terveyttä edistävään toimintaan sijoitettu euro tuo 2,5–4,8 euroa tuottoa vähentyneiden sairaspoissaolojen kautta. Työelämän laatuun panostaminen on myös kilpailukykyyn panostamista.

Toimintatapojen ja työjärjestelyjen pitkäjänteinen kehittäminen on yksi menestyvän yrityksen taustalla oleva asia. Puhumme asioista, jotka ovat itsestämme kiinni. Työpaikoilla voidaan tällaisiin asioihin itse vaikuttaa. Me voimme itse muuttaa työelämän.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *