« Kaikki artikkelit

Työelämä tarvitsee asennemuutoksen

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevista joka kuudes haluaisi palata takaisin työelämään. Yhteensä sairauden takia töistä pois jääneitä on Suomessa arviolta noin 220 000. Suurin  yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen on masennus ja yhä useammin myös nuoret jäävät pois työelämästä mielenterveysongelmien takia.

Masennus ja työkyvyttömyys ovat raskaita kokemuksia ihmisen elämässä. Moni masentunut käy töissä ilman hoitoa. Masennukseen on saatava apua ja tukea.

Masennuksesta tai muusta sairaudesta kuntoutumisen jälkeen työhön palaaminen ei aina ole helppoa. Siksi työkyvyttömyyttä ennaltaehkäisevän varhaisen puuttumisen lisäksi töihin palaamista masennuksen jälkeen on tuettava. Palaajan pitäisi voida aluksi tehdä esimerkiksi lyhennettyä viikkoa ja kuntoutumiseen sopivia tehtäviä. Hyvä töihin palaaminen tarvitsee myös koko työyhteisön panostusta.

Nykyisellään työelämä on liian jäykkää. Joko olet täysipäiväisesti ja maksimiteholla mukana tai kokonaan ulkona. Ei ole kenenkään etu, että töihin haluavat ihmiset jäävät kokonaan työtä vaille.

Tarvitsemme suurta työelämän asennemuutosta, johon myös hyvän työhön paluun tukeminen liittyy. Tarvitsemme muutoksen, jotta ihmisen ei aina tarvitse muovautua työpaikalle sopivaksi, vaan työpaikoilla on oltava kyky muovautua ihmiselle sopivaksi.

Työkyvyn ylläpitämisestä on tultava osa työpaikkojen arkea. Samoin on entistä paremmin kyettävä mukauttamaan työtehtäviä ja työaikaa niin, että osatyökykyiset pystyvät jatkamaan työelämässä. Työterveyshuoltoon on saatava enemmän ennaltaehkäisevää otetta, jolla työkyvyn alentumiseen pystytään puuttumaan jo varhain.

Tarvittavaa asennemuutosta voi niin yksittäisillä työpaikoilla kuin julkisen vallan puolelta katsoa investointinäkökulmastakin. Esimerkiksi jokainen masennuksen vuoksi pitkältä sairauslomalta tai työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön palaava ihminen on julkisen talouden kannalta myönteinen asia. Väestön ikääntymisen työkyvyttömyyseläkkeeltä töihin halajavien työpanosta tarvitaan entistä enemmän. Juuri hoiva-aloilla uhka työntekijöiden niukkuudesta on kaikkein suurin.

Työkyvyn ylläpidon on useissa hankkeissa ja tutkimuksissa todettu maksavan itsensä takaisin ja se näkyy myös yrityksen tuloksessa. Silti edelleen turhan moni yritys vain maksaa sairauslomat sen enempää miettimättä. Työkyvyn säilyminen ja työkyvyn palauttaminen ovat tilanteita, jossa kaikki voittavat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *