« Kaikki artikkelit

Metsäluonnon tulevaisuus

Metsien suojelun rahoja nostetaan ensi vuonna sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön puolella. Ympäristöministeriössä Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSO saa 29 miljoonaa euroa, joka on reilu kuusi miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna. Maa- ja metsätalousministeriön puolella METSOn rahat kasvavat miljoonalla eurolla ja ovat nyt yhteensä 11 miljoonaa euroa. METSOn rahoitus on tällä hetkellä yhteensä siis 40 miljoonaa euroa.

Joulukuun ensimmäisenä päivänä ilmestyi uusi Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2011. Tämän uuden ja kunnioitettavan kattavan uhanalaisuusarvioinnin mukaan joka kymmenes laji on Suomessa edelleen uhanalainen. Osa aikaisemmin uhanalaisista lajeista on toipunut, mutta surullista on, että myös useat uudet lajit ovat päätyneet uhanalaisten lajien listalle.

Uuden selvityksen mukaan suurin osa uhanalaisista lajeistamme asuu ensisijaisesti metsissä. Metsälajien heikkoon tilaan vaikuttavaa metsätalouden aiheuttamat muutokset. Elinympäristöjen häviämisen lisäksi muutokset elinympäristön laadussa ovat oleellisia. Lajeihin vaikuttaa esimerkiksi metsien puulajisuhteiden muutokset sekä lahopuun määrän väheneminen.

Iso osa uhanalaisista lajeista löytyy Etelä-Suomen metsistä, mikä selittyy osin maantieteellä ja osin historiallisilla maankäyttöpaineilla sekä nykyisten suojelualueiden pienuudella ja hajanaisuudella. Olisikin erittäin tärkeää, että suojelualueista muodostetaan kokonaisuuksia, jolloin lajeilla on paremmat mahdollisuudet selviytyä.

METSOn tavoite on, että yksityismetsien suojelualueita lisätään 82 000 - 173 000 hehtaaria vuoteen 2016 mennessä. Nykyinen rahoituksen kasvattaminen on askel oikeaan suuntaan. Pinta-alatavoitteeseen pääsemiseksi on rahoitusta kuitenkin ensi vaalikaudella nostettava 100 miljoonaan euroon.

Ensi vuoden budjetissa on turvattu myös Metsähallituksen luontopalveluiden määrärahat. Tämä on tärkeää, sillä juuri luontopalvelut ovat se osa metsähallitusta, joka vastuulla ovat esimerkiksi kaikki Suomen kansallispuistot..

Metsälajiemme pelastamiseen vaaditaan sekä metsien suojelua että muutoksia talousmetsien hoidossa. Vaihtoehtoja ovat luonnonsuojelijoiden lisäksi kaivanneet jo pitkään myös metsänomistajat. Jos tulevaisuudessa suurempi osa talousmetsistämme muistuttaa enemmän luonnollista metsää, niin taloudellisen hyödyn lisäksi pystymme muuttamaan metsäluonnon tulevaisuuden suunnan valoisammaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *