« Kaikki artikkelit

Suomen ydinvoimapolitiikka on arvioitava uudelleen

Luonnonkatastrofeissa on kuollut Japanissa valtava määrä ihmisiä. Japanissa on nyt ihmishenkien pelastamisen aika. Pelastustöiden lisäksi tarvitaan eloonjääneille humanitaarista apua – vettä, ruokaa, peittoja, suojaa. Vasta sitten seuraa Japanin jälleenrakentaminen. Tässä avun tarjoamisessa Suomen on oltava valmiina.

Luonnonkatastrofin seurauksena Japanissa on viime viikon eletty kauhunhetkiä myös ydinvoiman kanssa. Emme vielä pysty arvioimaan ydinvoimakriisin vaikutuksia edes suuruusluokkatasolla.

Se kuitenkin on jo tiedossa, että evakuointitoimet, sähköntuotannon huomattava ja pitkäaikainen häiriintyminen sekä paniikki ovat kärjistäneet Japanin valtavaa kriisiä.

 

 

Meidän mielestämme koko suomalainen ydinvoimapolitiikka on nyt arvioitava uudelleen. Me olemme laatineet viiden kohdan tavoitteet ydinvoimapolitiikan muuttamiseksi:

1. Haluamme, että ydinvastuulain korvausvastuu laajennetaan koskemaan myös ydinvoimayhtiöiden omistajayhtiöitä. Nyt vastuu ulottuu vain laitosta hallinnoiviin yhtiöihin, joista monien varallisuus koostuu pelkistä ydinlaitoksista ja voi laskea nollaan.

2. Esitämme sen arvioimista, voitaisiinko jo annetut periaatepäätökset ottaa uudelleen eduskunnan käsiteltäväksi. Kokonaisarviota on voitava muuttaa. Ensisijaista on se, että periaateluvan saaneet yhtiöt itse vielä uudelleenarvioivat, onko ydinvoimaan kannattavaa sijoittaa.

3. Vaadimme rakennuslupien ehtojen uudelleenarvioimista. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä riskiarviointien on oltava laajempia ja tiukempia. Lisäksi luvat tulee tuoda eduskunnan hyväksyttäväksi.

4. Olemassa oleville ja periaatepäätöksen saaneille ydinvoimaloille on tehtävä stressitestit, joissa selvitetään muun muassa niiden selviämistä erilaisten riskien yhdistelmistä ja myös sellaisista tapahtumista, jotka nyt vaikuttavat epätodennäköisiltä.

5. Esitämme uraaniveron pikaista käyttöönottoa.

Vihreiden kanta on selvä; me emme kannata ydinvoimaa. Tavoitteemme on tehdä Suomesta kilpailukykyinen, uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden maa. 

Me haluamme olla seuraavassa hallituksessa päättämässä sellaisesta energiapolitiikasta, jossa panostetaan tosissaan uusiutuviin ja energiatehokkuuteen. Haluamme osallistua sellaiseen hallitukseen joka ei aio rakentaa Suomeen ydinvoimaa.

Hallituksen suhtautuminen ydinvoimaan tulee ratkaista kevään hallitusneuvotteluissa.

Viime kerralla asia jätettiin auki; kantoina olivat meidän tiukka vastustuksemme ja muiden enemmän tai vähemmän myönteinen suhtautuminen. Meidän arviomme oli, että voimme onnistua eduskunnassa kaatamaan lupahakemukset, koska ydinvoimaa vastaan oli ja on niin painavia syitä.

Kun hakemukset tulivat, esitimme hallituksessa lupien hylkäämistä. Esitimme oman uusiutuviin ja energiatehokkuuteen pohjautuvan energiamallimme ja argumentoimme sen puolesta.

Tämä ei riittänyt, emme pystyneet kaatamaan kokoomuksen ja keskustan ajamaa ja demareiden kannattamaa hanketta. Tämän kokemuksen valossa en pidä mahdollisena sitä, että olisimme seuraavassakin hallituksessa vastaavassa tilanteessa.

Viime kevään olimme suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä ainoa este ydinvoimalle. Olimme ainoa poliittinen liike, joka viime keväänä esitteli konkreettisen vaihtoehdon ydinvoiman lisärakentamiselle, äänesti joka vaiheessa yksimielisesti ydinvoimaa vastaan ja taisteli loppuun asti.

Esitämme, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa sovitaan selvästi, ettei uusia periaatepäätöksiä anneta. Esitämme, että puolueet sitoutuvat tähän periaatteeseen ennen vaaleja.

Ydinvoimapäätösten sijaan seuraavan hallituksen on ensi töikseen tehtävä uskottava suunnitelma Suomen energiapolitiikan ohjaamisesta kestävälle uralle.

Me olemme osoittaneet omassa Vihreän kasvun mallissamme, että lisäydinvoimaa ei tarvita. Kohtuuhintaisen ja vähäpäästöisen sähkön saatavuus voidaan turvata ilman lisäydinvoimaa panostamalla kunnianhimoisesti uusiutuviin ja tehokkuuteen.

Suunnitelman on sisällytettävä myös se mahdollisuus, että jo luvan saaneita ydinvoimaloita ja rakennusvaiheessa olevaa laitosta ei koskaan oteta käyttöön.

Anni Sinnemäen puhe puoluehallitukselle löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *