« Kaikki artikkelit

Päästövähennystavoite kiristettävä 30 prosenttiin

Kuuden maan ympäristöministerit lähettivät hiljattain avoimen kirjeen, jossa he pyytävät EU:n vuodeksi 2020 asetetun päästövähennystavoitteen kiristämistä 20 prosentista 30 prosenttiin. Kirjeen allekirjoittajina ovat Britannian, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Portugalin ja Espanjan ympäristöministerit.

Myös Suomen ministerin pitäisi olla allekirjoittajien joukossa. Suomi ei selviä menestyjänä talouden murroksesta, jos valitsemme perässähiihtäjän tien. Edistykselliset maat panostavat ympäristön kannalta kestävän ja resurssitehokkaan yhteiskunnan rakentamiseen.

Perusteena Suomen jähmeydelle ilmastopolitiikassa käytetään usein sitä, että olemme kylmän ilmaston ja pitkien etäisyyksien maa ja teollisuutemme painottuu energiaintensiivisille aloille.

Naapurimaassamme Ruotsissa päästöjen vähentäminen on onnistunut etäisyyksistä ja ilmastosta huolimatta. Vuoden 1990 jälkeen Ruotsissa talous on kasvanut lähes 50 prosentilla ja päästöt vähentyneet noin kymmenyksen. Britanniassa päästöt ovat vähentyneet samassa ajassa lähes viidenneksellä.

Muiden maiden hyvä lähtötaso ei ole myöskään estänyt niitä asettamasta kovempia tavoitteita: ne haluavat pysyä kehityksen kärjessä eivätkä jäädä tarinoimaan menneitä saavutuksia. Jos haluamme menestyä, meidän on käännettävä katseemme menneisyyden urotöistä kohti tulevaisuutta ja kehitystä.

Suomessakin energiankäytön tehostamista voidaan vauhdittaa myös tavalla, joka ei kohtuuttomasti kurita kilpailukykyämme, vaan pitkällä aikavälillä päinvastoin kohentaa sitä. Sitoutuminen 30 prosentin päästövähennystavoitteeseen kannustaisi yrityksiä löytämään vähäpäästöisiä ratkaisuja, jotka ovat tulevaisuudessa välttämättömiä. Se olisi nykytiedon valossa myös kustannustehokkaampi tapa toteuttaa päästövähennystavoitteet vuodelle 2050.

Suomen on oltava edistyksellisten maiden joukossa paitsi oman kilpailukykymme, myös ilmastonmuutoksen vakavuuden takia. EU:n on sitouduttava kunnianhimoisempaan päästövähennystavoitteeseen, jos se tahtoo kantaa oman kortensa kekoon maapallon lämpenemisen rajoittamisessa kahteen celsiusasteeseen. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan teollisuusmaiden tulee vähentää päästöjään 25-40 prosentilla, jos lämpeneminen halutaan rajoittaa kahteen asteeseen.

Odotan, että sekä nykyiset että mahdolliset tulevat hallituspuolueet ilmoittavat kantansa 30 prosentin päästövähennystavoitteeseen vaalikeskusteluissa. Erityisesti Kokoomuksen - joka mielellään esiintyy viherasioista kiinnostuneena tulevaisuuspuolueena – toivon ilmoittavan kantansa tähän kysymykseen. On vaikeampaa kuvitella vihreämpää ja maailman tulevaisuuden kannalta tärkeämpää päätöstä.

Kokoomus on linjannut, että se haluaa tehdä Suomesta maailman ensimmäinen hiilineutraalin maan, mikä edellyttäisi meiltä noin 10 prosenttiyksikön vuotuisia leikkauksia. Kertoo paljon puheiden ja tekojen välisestä ristiriidasta, jos Kokoomus ei saa nyt aikaiseksi edes sitä, että se tukisi paljon vaatimattomampaa tiukennusta EU-tavoitteeseen.

Suomen tulee kannattaa 30 prosentin päästövähennystavoitetta. Hallituksen on syytä muuttaa linjaansa asiassa. Jos nykyinen hallitus ei päätöstä tee, asian tulee olla seuraavan hallituksen ensimmäisten päätettävien asioiden joukossa.

Lisäksi seuraavan hallituksen tulee laatia ilmastolaki, jossa asetetaan kansalliset päästörajat, joihin pyritään muutaman vuoden pituisten jaksojen aikana. Tavoitteena on oltava vähintään 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2050 mennessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *