« Kaikki artikkelit

Suo, kuokka ja suojelu

Soilla elää yli 400 uhanalaista lajia. Noin puolet suotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi luontotyypeiksi, ja erityisesti rehevät suotyypit sekä eteläiset aapasuot ovat vaarassa. Suot ovat vähentyneet ja muuttuneet voimakkaasti sen jälkeen, kun soita on alettu ojittamaan metsänkasvatusta varten ja turvetta alettu käyttämään energiatuotannon raaka-aineena.

Kaiken kaikkiaan Suomessa arvellaan olevan jäljellä enää noin 40 prosenttia alkuperäisestä suoalasta.

Ympäristöministeriön vuonna 2008 julkaiseman raportin mukaan soiden suojelussa ollaan myöhässä, sillä energiayhtiöillä on omistuksessaan jo noin 50 000 hehtaaria soita. Näistä Vapo omistaa 42 000 hehtaaria. Ympäristöministeriön raportin mukaan yhtiöiden omistuksessa olevilla soilla jopa 10 000 hehtaarilla on suojeluarvoja.

Soiden suojelun kiireellisyyttä ei uskoisi, jos katsoo 16. helmikuuta tänä vuonna julkaistua suostrategiaa. Strategia esittää noin 50 000 hehtaaria uusia alueita turpeen nostoon vuoteen 2020 mennessä ja vuonna 2050 jopa 120 000 hehtaaria uutta suoalaa olisi otettu energiateollisuuden käyttöön. Turpeennosto ja ojitus uhkaavat paitsi herkkää suoluontoa, aiheuttavat myös ongelmia läheisissä vesistöissä. Tämän lisäksi turpeen poltosta aiheutuvat päästöt ovat kivihiilen luokkaa, joten turpeen energiakäyttöä lisäämällä emme pääse lähemmäs päästövähennystavoitettamme.

Strategian otsikko lupaa, että se linjaa soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä sekä suojelua. Strategian linjauksilla soita ei kuitenkaan pystytä suojelemaan riittävästi.

Turvestrategiassa ei esitetä ojittamattomien soiden suojelua. Niiden rajaaminen turpeennoston ulkopuolelle olisi välttämätöntä, sillä uhanalaisista rehevistä soista suurin osa on jo raivattu pelloiksi tai ojitettu.

Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Määräaikaa tälle tavoitteelle on jo jouduttu siirtämään vuodesta 2010 vuoteen 2020 riittämättömien toimien vuoksi. Tavoitetta ei tulla saavuttamaan jatkossakaan, ellei sitä oteta vakavasti.

Vihreät esittää, että valtion pääosin omistaman Vapon omistamat ja vuokraamat luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset suot siirretään Metsähallituksen luontopalvelujen hallintaan ja suojella. Lisäksi luonnontilaisten ja luonnontilaisten kaltaisten ojittamattomien soiden ottaminen turvetuotantoon on lopetettava nopealla aikataululla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *