« Kaikki artikkelit

Hallitusohjelmasta: Tuloerot ja luonnon monimuotoisuus

Annin puheenvuoro eduskunnan hallitusohjelmaa käsittelevässä täysistunnossa 28.6.2011:

Arvoisa puhemies! Käsittelen lyhyessä puheenvuorossa kolmea teemaa hallituksen tavoitteista:

tuloerojen kaventamista,

julkisen velkaantumisen hillintää ja

luonnon monimuotoisuuden vaalimista.

Hallituksen selvänä linjana on tuloerojen kaventaminen. Olen tästä tyytyväinen. Tavoite on ollut vihreiden vaaliohjelmassa. Tavoittelimme hallitusneuvotteluissa sellaista hallitusohjelmaa, joka kaventaa tuloeroja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tuloerojen kaventamista tässä ohjelmassa tehdään, niin kuin kuuluukin, monipuolisella tavalla. Se tarkoittaa sitä, että hyvin ansaitsevien, pääomatuloja ansaitsevien verotus kiristyy ja vähän ansaitsevien, pieniä työtuloja ansaitsevien tai päivärahoja ansaitsevien verotus sen sijaan kevenee. Tuloerojen kaventamiseen kuuluu myös se, että perusturva, työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki nousevat. Nämä ovat kaikki hyviä keinoja. Uskon itse, että taantumasta toipuva Suomi tarvitsee nimenomaan tuloeroja kaventavaa oikeudenmukaista politiikkaa.

Hallituksen tavoitteena on myös laajentaa niiden ihmisten joukkoa, jotka ansaitsevat omalla työllään elantonsa. Hallituksen tavoite 5 prosentin työttömyydestä on kunnianhimoinen ja yksi haastavimmista tässä hallitusohjelmassa. Kannustan kaikkia asianosaisia etsimään niitä tehokkaita ja kunnianhimoisia keinoja erityisesti työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa. Niitä kaikkia ei vielä ole hallituksen ohjelmaan kirjattu, mutta tavoite on.

Julkisen velkaantumisen hillintä on yksi hallituksen tärkeistä tavoitteista. Tässä salissahan se on nähty hyvin laajasti välttämättömänä tavoitteena. Vihreiden tavoitteena oli se, että julkista velkaantumista olisi hillitty veronkorotuksilla enemmän kuin menoleikkauksilla, mutta voimme pitää tyydyttävänä myös tätä tasapainoa, jossa on saman verran veronkorotuksia kuin menoleikkauksia.

Tässä salissa on hyvä kaikkien varmasti tajuta, että on hyvin todennäköistä tai ainakin mahdollista, että tässä ohjelmassa kirjatut säästöt ja veronkorotukset eivät ole niitä ainoita, vaan voimme joutua myös uusien päätösten eteen. Sen takia on varmasti hyvä miettiä sitä, mitkä ovat oikeudenmukaisia ja järkeviä keinoja jatkossa korottaa veroja tai säästää menoja. Itse ajattelen, että tällä hetkellä säästökohteiden ulkopuolelle jätetyistä asioista yksityisen hoidon kela-korvaukset ovat yksi sellaisista, joka kannattaa ottaa käyttöön, jos lisäsäästöjä tarvitaan.

Hallituksen ohjelmassa on tiukasti ja kunnianhimoisesti sitouduttu luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Tämä on hyvä asia. Samalla kun haluamme jättää lapsille ja vielä syntymättömille henkilöille sellaisen yhteiskunnan, joka ei ole ylivelkaantunut tai joka ei ole epäreilu, niin totta kai haluamme jättää heille myös sellaisen Suomen, joka on pitänyt huolta lajirikkaudestaan.

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen tarkoittaa poliittista toimintaa metsiensuojelussa, soidensuojelussa, jossa erityisen hyvä kirjaus on se, että turpeennosto rajoitetaan luonnonarvonsa menettäneille soille.

Haasteellista luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa tulee olemaan rahoitus. Myös tähän tarkoitukseen, kuten moneen muuhunkin, rahaa on niukalti. Sen takia siinä täytyy toimia järkevästi ja tehokkaasti, jotta tavoitteet saavutetaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *