« Kaikki artikkelit

Maan kaivaminen Naturan alta

Kaivosyhtiö Anglo-American kertoi aikaisemmin tällä viikolla malmilöydöstään Sodankylän Viiankiaavalta. Esiintymää on jo ehditty kutsua vuosisadan löydöksi ja sen epäillään olevan suurin Euroopassa.

Ongelmallisen tilanteesta tekee se, että löydetty malmi sijaitsee soidensuojelu- ja Natura-alueella. Viiankiaavan nikkeli- että kuparipitoisuudet ovat harvinaisen korkeat.

Niiden arvioidaan olevan moninkertaisia Talvivaaran ja Kevitsan kaivosten pitoisuuksiin nähden. Itse malmin määristä ei vielä voi sanoa mitään varmaa, koska löytöä ei ole pystytty rajaamaan. Mutta malmia on paljon ja laajalla alueella. Kaikella todennäköisyydellä kaivaukset toteutuessaan heikentäisivät merkittävästi Natura-alueen luontoarvoja.

Työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies on kuitenkin jo kiirehtinyt vakuuttamaan ettei Natura-alue sulje pois mahdollisuutta aloittaa kaivostoiminta alueella.

Viiankiaapa on liitetty Natura-verkostoon syystä. Alueen aapa- ja keidassuot, letot, huurresammallähteet, puustoiset suot ja luonnonmetsät tärkeitä suojeltavia luontotyyppejä. Viiankiaavan linnustonsuojelullisesti tärkeä alue ja siellä on havaittu 21 uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltavaa lintulajia. Nämä asiat eivät menetä merkitystään kun alueelta löytyy arvokas malmiesiintymä.

Viiankiaavan malmin hyödyntäminen edellyttäisi todennäköisesti ainakin osittaista Natura-alueen purkamista. Natura-alueen purkaminen puolestaan vaatii hallituksen luvan, joten uusi kaivostointa ei voi toteutua ilman hallituksen suostumusta. Natura-alueiden purkaminen kaivostoiminnan perusteella olisi mielestäni lyhytnäköistä.

Viiankiaapa ei ole ainoa Vireillä oleva kaivoshanke. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ensi vuonna tullaan päättämään useista uusista kaivoksista tai vanhojen laajennuksista.

Suomessa kannattaa suhtautua harkiten ja varovaisuudella kaivosbuumiin. Kaikkia kaivoksia ei tarvitse avata nyt, eikä kaivostoiminta voi romuttaa luonnon monimuotoisuuden suojelua. 

Vastikään voimaan tullut kaivoslaki nosti suomalaisten kaivostoiminnasta saamia korvauksia, mutta perusteita maksujen korottamiseen edelleen on. Vai mitä elinkeinoministeri Jyri Häkämies?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *