« Kaikki artikkelit

Puutarhat Helsingin yllä

 

Jätimme Emma Karin ja Mari Puoskarin kanssa aloitteen tänään Helsingin valtuustossa. Aloitteessa esitetään strategiaa viherkattojen edistämiseksi.

Viherkattojen rakentaminen Helsingissä

Viherkatot palvelevat kaupungissa monia tarkoituksia: ne parantavat rakennusten energiatehokkuutta, lisäävät luonnon monimuotoisuutta kaupungissa ja vähentävät lisääntyvien sateiden aiheuttamia tulvia. Kaupungin viihtyisyyden lisäämisessä viherkatoilla voi myös olla suuri rooli. Viherkattojen avulla melutasoja kaupungissa saadaan laskemaan ja ilmanlaatua voidaan parantaa.

Eri puolilla maailmaa saatujen kokemusten perusteella toimiva viherkatto vähentää merkittävästi rakennuksen energiankulutusta. Myös ilmastoinnin tarpeen suhteen tulokset ovat hyviä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi keskeisin keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja erityisiä haasteita on nimenomaan vanhojen rakennusten energiatehokkuudessa. Viherkattojen rakentamisella voidaan parantaa vanhojen rakennusten energiatehokkuutta kustannustehokkaasti.

Ilmaston lämpenemisen myötä lämpenee myös meri. Itämeren rannalla sijaitsevalle Helsingille tämä tarkoittaa sademäärien ja kaupunkitulvien lisääntymistä. Sateet kasvattavat hulevesivalumia, eli maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Viherkatot toimivat osaratkaisuina hulevesien hallintaan, sillä ne sitovat sadevettä ja tasoittavat tulvahuippuja.

Viherkattojen avulla voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta ja kaupungin viihtyisyyttä. Viherkatot voivat tarjota kasvualustan harvinaistuville lajeille. Viherkattoja hoitamalla kaupunkilaiset voivat tuottaa itselleen ruokaa ja siten vähentää ruuan kuljetusten päästöjä.

Viherkattojen edistämiseksi tarvitaan kaupungissa selkeät tavoitteet ja strategia niiden toteuttamiseksi. Kattojen ammattitaitoinen toteutus ja ylläpito vaatii kaupungin eri toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena voisi olla, että uusien rakennusten kattopinta-alasta 40 – 60 prosenttia saataisiin kasvillisuuden peittämäksi. Myös vanhojen rakennusten osalle tulisi asettaa tavoite. Viherkattojen edistäminen voidaan aloittaa kokeiluilla, joista kerätään kokemuksia ja osaamista.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto yhdessä ympäristöviraston kanssa laatii strategian viherkattojen edistämiseksi.

Anni Sinnemäki, Emma Kari & Mari Puoskari

10.10.2012

Kommentit

 1. Pasi Lindberg

  Kiitos Vihreiden kattojen Helsinki -seminaarista liittyen kaupunkiviljelyyn ja viherkattoihin.

  Viherkatot ja kaupunkiviljely on Suomessa vielä kehittymässä.

  Kaupunkiviljelyä on harrastettu maailmalla jo laajasti ja mm. kattoja on otettu viljelykäyttöön perinteisin tekniikoin.

  Meillä Suomessa on suhteellisen lyhyt kasvukausi ja perinteisin menetelmin kasvien kasvatus tapahtuu pääsääntöisesti kesällä.

  Haluan tuoda esille perinteisien tekniikoiden rinnalle myös olemassaolevan modernin kaupunkiviljely-mallin jossa kasveja voidaan kasvattaa sisätiloissa ja valjastaa lämmitetyt tilat kasvien tuottamiseen ympärivuotisesti.

  Tästä meillä on Suomessa paljon osaamista ja kokemusta, koska hyödynnämme jo nyt moderneja kasvatustekniikoita mm. kasvihuoneilla. Tälle osaamiselle on kysyntää myös muualla maailmassa ja meillä olisikin hyvä mahdollisuus olla johtava moderniin kaupunkiviljelyyn erikoistunut maa.

  Toivoisinkin että aiheeseen perehdytään kokonaisvaltaisemmin, kun puhutaan kaupunkiviljelystä ja kun kaupunkiviljelyä pyritään edistämään.

  Terveisin,

  Pasi Lindberg
  Kaupunkiviljely-alan ammattilainen vuodesta 2007

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *