« Kaikki artikkelit

Tämän hallituskauden ensimmäinen uusi kansallispuisto, Etelä-Konnevesi

Eduskunnassa käydään tänään lähetekeskustelu Etelä-Konneveden kansallispuistosta. Olen iloinen, että rikasta ja ainutlaatuista Etelä-Konnevettä esitetään uudeksi kansallispuistoksi.

Metsähallituksen selvityksen mukaan Etelä-Konneveden alue on luontoarvoiltaan merkittävä. Sen kalliomuodostumat ja vanhat, rehevät luonnonmetsät haapalajistoineen ovat valtakunnallisestikin arvokkaita. Alueen lajisto on runsasta: siellä asustaa liito-oravia, saukkoja, karhuja ja ilveksiä. Neljä erityisesti suojeltavaa lahopuuhyönteistä, jalavan lahokärsäkäs, karvakukkajäärä, aarnipuukärpänen ja suomenpuukärpänen mukaan lukien Etelä-Konnevedellä asuu 29 valtakunnallisesti uhanalaista lajia.

Tulevan kansallispuiston alue on myös merkittävä pesimä- ja levähdysalue linnustolle. Sen kalasääskikanta on Keski-Suomen vahvin. Seudun lukuisissa koskissa uivat Rautalamminreitin uhanalaiset taimenet.

Etelä-Konnevedellä ei suojella uutta aluetta, vaan maa-alueet ovat valtion omistamia, valmiiksi suojeltuja. Ne kuuluvat lähes kokonaan Natura 2000 -kohteeseen ja suureksi osaksi rantojensuojeluohjelmaan. Osa alueista kuuluu myös vanhojen metsien suojeluohjelman kohteisiin. Metsät ovat suomalaisille rakkaita. Luonnon monimuotoisuuden itseisarvon ja turvaamisen lisäksi kansallispuistot ovat ihmisille tärkeitä retkeilykohteita. Kansallispuistoissamme oli vuonna 2012 yli kaksi miljoonaa kävijää. Monet nykyisistä kansallispuistoista alkavat olla kuormittuneita retkeilystä, joten uusia kansallispuistoalueita tarvitaan myös luonnossa liikkujien iloksi.

Kansallispuistohanketta on valmisteltu laajoilla kuulemiskierroksilla: Metsähallituksen luontopalvelut laati ministeriön pyytämän selvityksen viime vuonna. Selvityksestä kerättiin palautetta, jolloin saatiin kaiken kaikkiaan 19 lausuntoa 27 eri taholta. Paikalliset asukkaat ja yrittäjät ovat ilmaisseet voimakkaan tukensa kansallispuistolle, sillä he luottavat sen tuovan lisää luontomatkailua alueelle. Metsähallituksen selvityksen mukaan kansallispuisto lisääkin alueen tunnettuutta, ja tietoisuus alueen mahdollisuuksista todennäköisesti kasvattaa sen virkistyskäyttöä merkittävästi.

Etelä-Konnevesi on myös helposti saavutettavissa: sinne on hyvät kulkuyhteydet ja lyhyet välimatkat esimerkiksi Jyväskylästä ja Kuopiosta. Metsähallituksen selvityksen mukaan Etelä-Konnevesi muodostaa monipuolisen virkistyskäytön kokonaisuuden, jossa on mahdollista sekä patikoida pohjoissavolaisessa vuorimaastossa että veneillä ja meloa monimuotoisella sisävesien suurjärvellä.

Etelä-Konnevesi on nykyisen hallituksen ensimmäinen uusi kansallispuisto. Ympäristöministeriö on päättänyt esittää eduskunnalle, että tällä hallituskaudella perustetaan kansallispuisto Etelä-Konneveden lisäksi myös Varsinais-Suomen Teijoon. Puistojen lisäksi ympäristönsuojelua pyritään edistämään myös kahdella tärkeällä alueella, joille ei tällä hallituskaudella kansallispuistoa synny: käsivarren Lapissa ja Olvassuolla. Näiden hankkeiden lisäksi Vihreille on tärkeää, että monimuotoisuuden turvaamiseksi Etelä-Suomen metsien suojelua jatketaan Metso-ohjelman avulla. Tällä hetkellä suojeltuja metsiä on Etelä-Suomessa vaivaiset pari prosenttia.

[caption id="attachment_1066" align="aligncenter" width="584"]Kuva: Etelä-Konneveden kansallispuistohankkeen kuvapankki. Kuvaaja: Jouni Lehmonen Kuva: Etelä-Konneveden kansallispuistohankkeen kuvapankki. Kuvaaja: Jouni Lehmonen[/caption]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *