« Kaikki artikkelit

Laadukas varhaiskasvatus on satsaus lapsiin ja Helsingin tulevaisuuteen

Näissä vaaleissa on puhuttu paljon lasten varhaiskasvatuksesta. Se on oikein, sillä kuntien palveluista varhaiskasvatuksella on valtavan suuri merkitys lasten tulevaisuuden muotoutumiseen: siihen, pystyvätkö he lopulta toteuttamaan omia parhaita kykyjään myöhemmin elämässä. Hyvästä varhaiskasvatuksesta on hyötyä sekä niille lapsille, jotka saavat kodistaan tasapainoiset lähtökohdat että niille, joiden tausta ei ole niin helppo.

Omat lapseni ovat olleet päiväkodissa, jossa lapsiin suhtaudutaan arvostavasti, heitä kuunnellaan, heitä kasvatetaan huolella ja heitä innostetaan oppimaan uutta, tutkimaan maailmaa. Se on valtavan hienoa ja on selvää, että kaikkien vanhempien pitää saada tuntea sitä luottamusta ja rentoutta, jota hyvä päiväkoti kasvatukseen antaa.

Helsinki teki vihreiden aloitteesta isoja ratkaisuja silloin, kun maan hallitus päätti leikata kaikkein pienimmiltä, varhaiskasvatuksesta. Helsingissä hallituksen leikkaukset torjuttiin, ryhmäkokoja ei kasvatettu ja kaikille lapsille yhtäläisestä päivähoito-oikeudesta pidettiin kiinni. Tämä halu tehdä toisin kuin hallitus tahtoi, levisi myös muihin kaupunkeihin. Espoossa vihreät yhdessä sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton kanssa onnistuivat säilyttämään yhtäläisen päivähoito-oikeuden kokoomuksen vastustuksesta huolimatta.

Nyt alkavalla valtuustokaudella meidän täytyy kuitenkin tehdä enemmän. Helsingissä päivähoidon laatua pitää entisestään parantaa. Se tarkoittaa sitä, että nykyistä useampi päiväkoti peruskorjataan, jotta tilat olisivat ajanmukaiset ja terveelliset, se tarkoittaa sitä, että päiväkotipaikka pitää saada läheltä kotia, jotta perheiden arki olisi sujuvaa. Kaupungin pitää pystyä reagoimaan lasten määrän muutoksiin nopeammin. Varhaiskasvatuksessa täytyy tukea niitä lapsia, jotka hyötyvät varhaisesta tuesta. Päiväkoti parantaa parhaimmillaan todella tehokkaasti sitä, miten niiden lasten koulupolku lähtee liikkeelle, joilla on haasteita oppimisessa. Ja varhaiskasvatus voi tuoda kaikille uteliaisuutta, innostusta oppimiseen. Lapset, joiden äidinkieli ei ole ruotsi tai suomi, voivat entistä paremmin oppia suomea tai ruotsia jo ennen kouluikää ja toisaalta kaikille lapsille voidaan opettaa leikin mukana jotain vierasta kieltä, joka helpottaa kielten oppimista myöhemmin koulussa ja elämässä.

Tämä kaikki vaatii myös sitä, että varhaiskasvatus on yksi niistä asioista, joihin seuraavien vuosien aikana ohjataan lisää varoja. Vihreät Helsingissä ovat tähän sitoutuneet.

Vihreiden ehdotuksesta Helsingissä selvitetään maksutonta varhaiskasvatusta. Tätä tehdään siksi, että varhaiskasvatuksen piiriin tulisivat myös ne lapset, jotka nyt eivät siellä ole, mutta hyötyisivät siitä ehkä kaikkein eniten. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen maksujen asteittainen alentaminen tekisi myös naisille työhön palaamisesta taloudellisesti mielekästä.

Soten siirtyessä kunnilta maakunnille koulutuksen merkitys kuntien ja kaupunkien päätösvallassa olevana asiana kasvaa. Pienten lasten laadukas varhaiskasvatus ei tietenkään koske henkilökohtaisesti kaikkia kaupunkilaisia. Monia mietityttää ja monille omaa arkea lähempänä on esimerkiksi vanhusten kotihoito, joukkoliikenteen hinta, tulevat muutokset sosiaali- ja terveyspalveluissa tai Malmin kentän kohtalo. Uskon kuitenkin, että iso enemmistö helsinkiläisistä haluaa, että Helsinki on kaupunki, joka uskoo jokaisen täällä kasvavan lapsen mahdollisuuksiin ja haluaa tehdä parhaansa sen eteen, että lasten lähtökohdat oman elämän rakentamiselle ovat mahdollisimman hyvät. Tämä on vihreiden arvovalinta, jonka eteen aiomme tehdä töitä ja olen varma että myös helsinkiläiset valitsevat samoin.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *