« Kaikki artikkelit

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös keskustatunnelista

Tänään kaupunkiympäristölautakunnassa teimme merkittävän päätöksen.

Kaupunkistrategian pohjalta on viimeisen kahden vuoden ajan selvitetty keskustatunnelin edellytyksiä ja siihen liittyen kävelykeskustan kehittämistä. Olemme kaupunkiympäristölautakunnassa kuulleet nämä perusteelliset selvitykset ja saaneet luettavaksemme liki 500-sivuisen aineiston, joka päätöksenteon tueksi on tuotettu.

Selvitykseen tutustuttuaan lautakunnan enemmistö tuli siihen tulokseen, että keskustatunneli ei tarjoa edellytyksiä strategiassa määritellyille tavoitteille. Tehtyjen selvitysten mukaan keskustatunneli ei toisi Helsingin keskustan liikkeisiin lisää käyntejä tai parantaisi ydinkeskustan elinvoimaa. Hanke olisi sen sijaan valtavan kallis eikä investointikustannuksia voisi periä käyttäjämaksuilla. Tämän lisäksi se lisäisi kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentäisi joukkoliikenteen käyttöä. On kuitenkin hyvä, että asia selvitettiin.

Nyt on aika katsoa avoimin mielin tulevaisuuteen. Viime viikkoina on käyty paljon keskustelua siitä, mikä itse asiassa luo elinvoimaisen, niin ihmisille kuin yrityksille houkuttelevan kaupunkikeskustan. Keskustelua on käyty myös siitä, minkälaisin ratkaisuin rekkaliikennettä ja huoltoliikennettä voitaisiin ohjata paremmin myös jo olemassa olevalla infrastruktuurilla.

Tätä suunnittelutyötä Helsingin keskustan vetovoiman, keskustan liikenteen kokonaisuuden ja keskustan viihtyisyyden parantamiseksi on ehdottomasti syytä jatkaa.

Tästä syystä teimme tänään kaupunkiympäristölautakunnassa Vihreiden, SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajien kanssa yhteisen esityksen, joka muodostui lautakunnan enemmistön kannaksi.

Päätimme jatkaa selvittämistä Helsingin keskustan vetovoimasta sekä analysoida parhaat ja tehokkaimmat tavat parantaa keskustan saavutettavuutta huomioiden kaikki kulkumuodot, eli autoilun lisäksi joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn. Tähän liittyen tulee analysoida, millä joukkoliikenteen parannustoimilla tarvetta keskustan läpiajoon vähennettäisiin entisestään. Selvityksen maanalaisesta kokoojakadusta merkitsimme tiedoksi ja katsoimme asian sen osalta loppuun käsitellyksi.

Päätimme, että selvitystä ja suunnittelua kävelykeskustan laajentamisesta jatketaan. Seuraavaksi on perusteltua valmistella kävelykeskustan laajennus, joka voidaan toteuttaa ilman keskustatunnelia, ja joka on toteutettavissa useissa eri vaiheissa asteittain.

Näimme myös tarpeelliseksi, että yhteistyössä Helsingin sataman kanssa selvitetään toimenpiteitä raskaan liikenteen nykyistä suuremman osuuden siirtymiseksi Vuosaareen. Jätkäsaaren liikenteen toimivuuden varmistamiseksi tulee laatia suunnitelma sisältäen erilaisia skenaarioita sataman auto- ja rekkaliikennemääristä.

Lisäksi päätimme, että kaikkien edellä mainittujen toimien tulee olla linjassa liikenteen päästövähennystavoitteiden kanssa. Näinä aikoina ilmastopäästöjen tarkastelun tulee olla osa kaikkia merkittäviä päätöksiä. Helsingissä on kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet, ja olemme jo nyt saaneet aikaan vaikuttavia tuloksia kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisäämisessä.

Nyt valittu suunta on hyvä paitsi ilmastolle myös helsinkiläisten terveydelle ja entistä viihtyisämmälle kaupungille. Aion tehdä kaikkeni, että Helsinki pysyy edelläkävijänä tällä tiellä tulevaisuudessakin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *