« Kaikki artikkelit

Uusi luonnonsuojelualue Fastholmaan ja Pakilanmetsään

Päätös kahdesta upeasta ja arvokkaasta uudesta luonnonsuojelualueesta on nyt tehty: suojelemme Helsingin Fasholman ja Pakilanmetsän.
Fastholman suojelu laajentaa kahden arvokkaan luontoalueen suojelua yhdeksi laajaksi kokonaisuudeksi, sillä uusi suojelualue sijaitsee Saunalahden ja Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueiden vieressä. Fastholma kuuluu Helsingin arvokkaisiin linnustokohteisiin ja on kansainvälisestikin tärkeä lintualue, jonka metsät ovat myös arvokkaita. Lähes koko alue on myös arvokasta kääpä- ja lepakkoaluetta, ja siellä on arvokkaita matelija- ja sammakkoalueita.
Linnustollisesti Fastholman alue liittyy Vanhankaupunginlahden arvokkaaseen lintualueeseen, ja Fastholman viereisissä ruovikoissa tavattuja harvalukuisia pesimälajeja ovat muun muassa kaulushaikara, rastaskerttunen, ruokosirkkalintu ja viiksitimali. Ajatelkaa mikä erityinen ilo, että kaupungissamme elää niinkin hauskoja lintuja kuin viiksitimaleita!
Toinen suojelun piiriin nyt pääsevä alue, Pakilanmetsä, puolestaan sijaitsee Keskuspuiston pohjoisosissa ja yhdistää Keskuspuiston Helsingin pohjoisosan laajempiin metsäalueisiin ja edelleen ekologiseen verkostoon Vantaalle ja Espooseen. Pakilanmetsä on myös läheisille kouluille ja päiväkodeille tärkeä retkipaikka.
Pakilanmetsässä on monipuolista arvokasta luontoa: tärkeitä lintualueita, arvokkaita kääpä- ja orvakka-alueita, lahokaviosammalen elinympäristöjä, arvokkaita kasvillisuus- ja kasvistokohteita sekä luonnonympäristöjä ja myös arvokkaita metsäkohteita. Alueelta on tavattu yli 70 kääpälajia ja myös uhanalainen liito-orava.
Lopulliset päätökset näiden alueiden suojelusta vahvistaa vielä ELY-keskus. On upeaa, että Helsingin luonnon suojelua edistetään joka vuosi kunnianhimoisesti, kuten kuuluukin. Strategiassa olemme päättäneet, että uusia luonnonsuojelualueita perustetaan vähintään viisi vuodessa. Asiantuntijoista kootun Suomen Luontopaneelin asiantuntijasuositus on, että jokaisen maakunnan pinta-alasta 10 prosenttia suojellaan tiukasti.
Helsingin seuraava luonnonsuojeluohjelma on valmistelussa, ja sen lähtökohtana tulee olemaan, että vähintään 10 prosenttia Helsingin alueista suojellaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *