« Kaikki artikkelit

Kolumneja

Turkiseläinten oloja on parannettava pikaisesti

Edus­kun­ta kä­vi vii­me vuon­na laa­jan kes­kus­te­lun his­to­rian en­sim­mäi­ses­tä kan­sa­lai­sa­loit­tees­ta, jo­ka esit­ti tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mis­tä Suo­mes­sa. Edus­kun­ta ei pää­ty­nyt kiel­tä­mään tar­haus­ta, mut­ta kes­kus­te­lus­sa val­lit­si puo­lue­ra­jat ylit­tä­nyt yk­si­mie­li­syys sii­tä, et­tä eläin­ten ti­lan­net­ta tar­hoil­la on pa­ran­net­ta­va. Tar­haus­kiel­toa vas­tus­ta­neet­kin edus­ta­jat toi­vat esiin tar­peen pa­ran­taa eläin­ten olo­ja. Pa­ran­nuk­sia vaa­ti myös maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­nan aloi­tet­ta kos­ke­nut mie­tin­tö. Tur­kis­eläin­ten pi­to­vaa­ti­muk­sia kos­ke­vaa mi­nis­te­riön ase­tus­ta […]

Järki, tunteet ja lastenvaunut

Vaikka Kokoomus pyrkiikin näyttäytymään järki- ja faktapuolueena, välillä käy niin, että järjen sijaan argumentoidaan sillä, miltä jokin poliittinen kiistakysymys tuntuu. Kasvisruokapäivän ja ydinvoiman lisäksi etenkin keskustelussa maahanmuutosta ja maahanmuuttajista tunne tuntuu korvaavan usein järjen ja faktat. Viime aikoina Kokoomuksen Pia Kaumasta on tuntunut siltä, että maahanmuuttajat saavat sosiaalitukea uusiin lastenvaunuihin, vaikka kantasuomalaiset eivät saa. Kaumasta […]

Närkästyksestä järkevään sosiaaliturvaan

Eräs yhteiskunnallinen instituutio kaipaa kipeästi uudistamista. Juuri kukaan ei ole siihen tyytyväinen. Se on byrokraattinen, tehoton eikä se kannusta ihmisiä. Silti kerta toisensa jälkeen sen uudistaminen tyssää alkuunsa. Se on suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä. Kokoomuksessakin monet tunnistavat, että nykymuodossaan sosiaaliturva aiheuttaa turhia hallinnointikuluja eikä kannusta ihmisiä töihin. Tästä syystä yhä useampi nuoremman polven kokoomuslainen kannattaakin perustuloa, tosin […]

Suomen ydinvoimapolitiikka on arvioitava uudelleen

Luonnonkatastrofeissa on kuollut Japanissa valtava määrä ihmisiä. Japanissa on nyt ihmishenkien pelastamisen aika. Pelastustöiden lisäksi tarvitaan eloonjääneille humanitaarista apua – vettä, ruokaa, peittoja, suojaa. Vasta sitten seuraa Japanin jälleenrakentaminen. Tässä avun tarjoamisessa Suomen on oltava valmiina. Luonnonkatastrofin seurauksena Japanissa on viime viikon eletty kauhunhetkiä myös ydinvoiman kanssa. Emme vielä pysty arvioimaan ydinvoimakriisin vaikutuksia edes suuruusluokkatasolla. […]

Vauvojen tasa-arvo kotona luo tasa-arvoa työelämään

Suomalaisissa parisuhteissa ja työelämässä erot miesten ja naisten välillä kuoriutuvat esiin viimeistään siinä vaiheessa, kun ihmiset saavat lapsia. Suomalaisten naisten työaika mukailee perheen tarpeita ja lasten ikää. Miesten työaika on pitkä, kun lapset ovat pieniä ja lyhenee, kun lapset kasvavat. Kotitöiden tekemisessä on myös suuria eroja miesten ja naisten välillä. Naiset tekevät viikossa kotitöitä jopa […]

Luomua brändiraportista lautasille – Neljännes tuotannosta luomua vuonna 2020

Suomen maabrändityöryhmä ehdotti, että Suomi profiloituu maailmalla luontoa kunnioittavana maana. Luonnon kunnioittamiseen liittyvät käytännölliset ehdotukset koskivat luomuruokaa ja puhtaita vesiä. Ehdotukset saivat hyvän vastaanoton. Suomalaiset arvostavat puhtaita vesiä ja haluavat yhä useammin syödä eettisesti tuotettua ja puhdasta ruokaa. Maabrändityöryhmässä nostettiin esille luomuruoan hyvä imago ja sen tuomat mahdollisuudet Suomen maineelle. Luomumarkkinat kasvavat Euroopassa kohisten. Esimerkiksi […]

Metsäluonnon tulevaisuus

Metsien suojelun rahoja nostetaan ensi vuonna sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön puolella. Ympäristöministeriössä Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSO saa 29 miljoonaa euroa, joka on reilu kuusi miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna. Maa- ja metsätalousministeriön puolella METSOn rahat kasvavat miljoonalla eurolla ja ovat nyt yhteensä 11 miljoonaa euroa. METSOn rahoitus on tällä hetkellä yhteensä siis 40 […]

Harmaata taloutta kuriin

Veronkierto, työehtojen polkeminen ja muu harmaa talous piilottelee usein juuri alihankintaketjuissa. Tilaajavastuun tarkoituksena on, että esimerkiksi rakennusurakan tilaaja selvittää, että alihankkija on maksanut veronsa, eläkevakuutusmaksut, ja mitä työehtosopimusta noudatetaan. On tietysti verottajan ja työntekijän etu, että yritykset hoitavat velvoitteensa. Ennen kaikkea se on kuitenkin rehellisen yrittäjän etu. Kilpailu vääristyy, kun jotkut hakevat etua tarjouskilpailuissa jättämällä […]

Onko pääministerillä väliä?

Jokaisen puoluejohtajan pitäisi ottaa kantaa ainakin puolustusvoimien muutokseen, työurien pidentämiseen ja verotukseen. Näistä päätetään seuraavalla vaalikaudella, kirjoittaa vihreiden puheenjohtaja ja työministeri Anni Sinnemäki. Kevään 2003 eduskuntavaalit olivat ensimmäiset suuret pääministerivaalit. Mutta kuka kolmikosta Jäätteenmäki, Lipponen, Itälä, oli pääministeri vuosi vaalien jälkeen? Ei kukaan heistä. Pääministeri olikin vielä silloin kovin harmaalta vaikuttanut Matti Vanhanen. Pääministerin henkilö […]

Talouslinjat esiin

Porin Suomi Areenalla pidettiin ensimmäinen puheenjohtajien vaalitentti ennen ensi kevään vaaleja. Talouspolitiikasta puhuttiin, mutta kannanotot jäivät keskustelun tuoksinassa vielä aika epämääräisiksi. Helmi taisi olla Timo Soinin linjaus ”eroosiota on kitkettävä ja köyhyyttä tutkittava”. Talouslinjojen epämääräisyys ei ole hyvä tilanne, kun kaikki tietävät, että ensi kaudella ei tehdä pelkästään mukavia päätöksiä. Talouden taantuman, julkisen velan ja […]

?>