Helsinki, en stad för ankommare

Jag är själv hemma från Helsingfors, men jag tänker ändå att Helsingfors till sin natur är en stad för ankommare. Människor flyttar hit för att jobba och studera – förverkliga sina målsättningar och drömmar. Det för med sig en hoppfullhet som gör det inspirerande att bygga upp den här staden.

Jag vill vara med och göra ett Helsingfors som bygger nya bostäder, skolor och daghem. Helsingfors stolthet är att skolorna och daghemmen är bra i olika delar av staden. De unga helsingforsborna får undervisning och dagvård av god kvalitet oberoende av vilken stadsdel de bor i.

En stad där det växer och bor olika slags människor är lockande också för företag.

Klimatförändringen bekämpas i städerna. Jag vill leda ett Helsingfors som med sitt exempel visar att det är möjligt att minska på utsläppen, bygga en trivsam stad, göra saker tillsamman och ta hand om dem, i vars liv saker har gått snett.