En brobyggande borgmästare i Helsingfors

Helsingfors har under sin existens klarat av en hel del. Den mycket exceptionella situationen har redan pågått i mer än ett år, men med våra gemensamma krafter kommer staden att resa sig även denna gång. Nu är det dags att bygga nytt på ett hållbart sätt, att läka sår och åtgärda klyftor samt att hjälpa dem som riskerar att komma på efterkälken i de exceptionella förhållandena.

Med vilka metoder försöker jag som borgmästare lösa situationen?

Jag anser att det bästa är att hållbart skapa arbete och investera på ett sätt som stöder klimatmålen. För de unga har året i skuggan av coronapandemin varit exceptionellt tufft. Det är viktigt att vi ger dem hopp och möjligheter. Mitt mål är att Helsingfors blir världens mänskligaste huvudstad som återhämtar sig efter pandemin.

Vi bör inte försöka få tillbaka exakt det gamla utan modigt bygga ett nytt Helsingfors som återhämtar sig på ett hållbart sätt med tanke på klimatet och åter blir en internationellt attraktiv huvudstad – en stad som är lätt att besöka och där det är lätt att studera, arbeta och grunda företag. Samtidigt gör vi Helsingfors till en stad där det är lätt och trivsamt att leva ett liv som gynnar klimatet.

Städerna har varit en betydande arena under pandemin och möten mellan människorna i städerna är något som vi uttryckligen har tvingats begränsa. Jag är övertygad om att städerna kommer att återhämta sig eftersom de är uppfinningsrika och intressanta platser där likvärdighet förverkligas. När Helsingfors arbetar för att återhämta sig är det klokt att staden tar lärdom av andra städer och följer vad som händer på andra håll. I detta program byggs Helsingfors under de närmaste åren upp genom att stödja sig på tre pelare: mänsklighet och jämlikhet, livskraft och nya arbetsplatser och att vi utan att kompromissa skapar en klimatsäker stad.

 

I mitt borgmästarprogram föreslår jag lösningar som bidrar till att Helsingfors återhämtar sig efter coronapandemin och bekämpar klimatförändringen:

Den mänskligaste staden som återhämtar sig efter pandemin

 • Låg tröskel att få hjälp för den mentala hälsan och för att orka.
 • Vi vidtar åtgärder för att lindra de ungas psykiska ohälsa och skapar kontakt med varje ung person.
 • Satsningar på fostran och utbildning.
 • En första arbetsplats till alla unga helsingforsbor.

Ett livskraftigt, uppfinningsrikt Helsingfors som lämpar sig för försök och misstag

 • Vi ser till att kultur- och evenemangsbranschen kommer på fötter.
 • Internationella experter och arbetskraftsinvandring i större omfattning.
 • En trivsammare och livskraftigare stadskärna.
 • Ambitiösa spårinvesteringar.
 • Ett tillräckligt antal bostäder till rimligt pris.
 • Vi utvecklar hela staden: såväl förorterna som förstadsområdena i öst och väst.

En stad som tar klimat- och mångfaldskriserna på allvar

 • Helsingfors slutar använda stenkol tidigare än planerat.
 • Nya naturskyddsområden varje år.