« Kaikki artikkelit

koulutus

Helsinki kasvaa, satsaamme koulutukseen – Puheeni kaupunginvaltuustolle Helsingin vuoden 2018 talousarviosta

Kaupunki kasvaa nyt kohisten. Kasvu on nopeampaa kuin rohkeimmatkaan ennusteet ovat uskaltaneet luvata. Lapsia syntyy Helsingissä paljon ja tänne muutetaan muualta Suomesta ja maamme rajojen ulkopuolelta. Vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden suuri määrä näkyy tämän vuoden väestönkasvussa myös, vaikka onkin koko kasvusta melko pieni osa. Kaupungin kasvu kertoo vetovoimasta mutta vaatii meiltä myös paljon. Neljän vuoden kuluttua […]

Laadukas varhaiskasvatus on satsaus lapsiin ja Helsingin tulevaisuuteen

Näissä vaaleissa on puhuttu paljon lasten varhaiskasvatuksesta. Se on oikein, sillä kuntien palveluista varhaiskasvatuksella on valtavan suuri merkitys lasten tulevaisuuden muotoutumiseen: siihen, pystyvätkö he lopulta toteuttamaan omia parhaita kykyjään myöhemmin elämässä. Hyvästä varhaiskasvatuksesta on hyötyä sekä niille lapsille, jotka saavat kodistaan tasapainoiset lähtökohdat että niille, joiden tausta ei ole niin helppo. Omat lapseni ovat olleet […]

Miten eriarvoisuutta hillitään kaupungeissa?

Osallistuin tänään Demos Helsingin järjestämään innostavaan Pormestaritenttiin, jossa me ehdokkaat saimme kommentoida tutkijoiden väittämiä siitä, minkälainen Helsinki meillä on vuonna 2030. Yksi väitteistä koski kaupungin eri osien eriarvoistumista ja sitä, voiko Helsinki vaikuttaa asiaan. Oma arvioni oli, että Helsinki voi vuonna 2030 olla yksi niistä Euroopan pääkaupungeista, joissa eriarvoistumista on hillitty parhaiten. Arvioni pohjautuu sekä […]

Maailma tarvitsee esimerkkejä

Olen itse kotoisin Helsingistä mutta ajattelen silti että Helsinki on luonteeltaan tulijoiden kaupunki. Ihmiset muuttavat tänne töihin ja opiskelemaan. Kun nuori ihminen muuttaa kaupunkiin hän muuttaa tänne toteuttamaan tavoitteitaan ja haaveitaan, rakentamaan omaa elämäänsä itsensä näköiseksi. Tämä toiveikkuus tuo kaupunkiin sen tunnelman ja tekee kaupungin rakentamisesta innostavaa. Maailma tarvitsee kaupunkeja, jotka ratkovat ilmastonmuutosta. Maailma tarvitsee […]

Lukukausimaksut eivät kannata

Eduskunnassa käytiin tänään keskustelua lakialoitteesta, jossa esitettiin lukukausimaksujen käyttöönotto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Lakialoitteen on allekirjoittanut enemmistö kansanedustajat. Vihreät ovat ainoa eduskuntaryhmä, josta yksikään edustaja ei alunperinkään allekirjoittanut aloitetta. Taloudellisia perusteita lukukausimaksuille ei ole. Suomessa on parhaillaan meneillään kokeilu ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista. Tähän mennessä kokeilu on tuonut yliopistoille enemmän kustannuksia kuin tuloja. […]

Vihreät esittelivät uuden Suomen koulut: Tietokoneet ja itsenäinen tiedonhaku ylioppilaskirjoituksiin

Suomalaislasten oppimistulokset keikkuvat kansainvälisten tutkimusten kärjessä, mutta myös opiskelutaidot ja kouluviihtyvyys on nostettava huipputasolle. – Uudessa Suomessa tärkein luonnonvaramme on ihmisten taidot. Perusta niille luodaan kouluissa, Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki sanoi Vihreiden koulutusavauksessa tiistaina 1. maaliskuuta. Erityisesti Vihreät haluaa panostaa lasten ja nuorten tietoyhteiskuntavalmiuksiin. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminenon otettava osaksi opetusta kaikilla koulutusasteilla. Luonteva […]

Opinto-ohjaukselle taattava riittävät resurssit kaikkialla Suomessa

Jokaiselle peruskoulusta valmistuvalle nuorelle tulee taata toisen asteen opiskelupaikka. Opintojen ohjaus auttaa nuorta löytämään sopivan opiskelupaikan. Opintojen ohjauksella voidaan vaikuttaa koko koulun jälkeiseen elämään: onnistuneeseen jatko-opiskelupaikan valintaan, opintojen sujuvuuteen sekä hyvinvointiin työelämässä. Ilman koulutusta on vaikea pärjätä nykyisillä työmarkkinoilla. Ammattikoulutetun nuoren on todella paljon helpompi löytää töitä kuin nuoren, jolla on vain peruskoulutus.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden kielenopetus

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK:n tutkimuksessa ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden asemasta käy ilmi kotimaisten kielten opetuksen riittämätön taso oppilaitoksissa. Opiskelijat olivat koulutusohjelmien yleiseen laatuun melko tyytyväisiä, mutta peräti 30 prosenttia tutkimukseen vastaajista kritisoi saamaansa suomen tai ruotsin kielen opetusta. Sama tulos on havaittu jo aiemmissa tutkimuksissa, mutta asiaan ei ole saatu korjausta. Kirjallisessa kysymyksessä 16/2008 kysytään, miten hallitus […]

?>