« Kaikki artikkelit

metsät

Nellimin tokkakunta ja saamelainen poronhoito vaakalaudalla

Lapin viimeiset metsäkiistat kestivät kymmeniä vuosia. Vastakkain kiistassa olivat sen loppuvaiheessa Metsähallitus sekä luonnonsuojelu ja perinteinen poronhoito. Sovun saavuttamisen seurauksena merkittävä määrä Lapin vanhoja metsiä saatiin suojeltua. Suuri rooli suojelupäätöksen toteutumisessa oli Nellimin saamelaisilla poromiehillä. Nellimin tokkakunta on Ivalon paliskuntaan kuuluva perinteistä laiduntavaa poronhoitoa harjoittava tokkakunta, joka yhdessä luonnonsuojelijoiden kanssa vaativat alueensa metsien suojelemista. Tämä […]

Metsäluonnon tulevaisuus

Metsien suojelun rahoja nostetaan ensi vuonna sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön puolella. Ympäristöministeriössä Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSO saa 29 miljoonaa euroa, joka on reilu kuusi miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna. Maa- ja metsätalousministeriön puolella METSOn rahat kasvavat miljoonalla eurolla ja ovat nyt yhteensä 11 miljoonaa euroa. METSOn rahoitus on tällä hetkellä yhteensä siis 40 […]

Ehdotuksia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi

Arviota Suomen lajien monimuotoisuudesta päivitetään. Arvion on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, juuri sopivasti ennen seuraavia hallitusneuvotteluita. Vaikka kartoitus on vielä käynnissä, tiedämme ne syyt, joiden takia monimuotoisuus on uhattuna. Ihmisen toiminnasta erityisesti maa- ja metsätalous aiheuttaa paineita luonnon monimuotoisuudelle, ja suurin osa uhanalaisista lajeistamme elää metsässä ja maatalouden perinnebiotoopeissa. Metsien lajeja koettelee nykymuotoinen metsätalous, […]

Kuka päättää yhteisistä metsistä?

Metsäala on murroksessa. Suomen tapa tehdä puusta työpaikkoja ja vaurautta on palvellut pitkään, mutta nyt tehtaita suljetaan ja monet ovat menettäneet työpaikkansa. Pelkään, että kipeitä uutisia on edessä vielä lisää. Paperin kulutus maailmassa kokonaisuudessaan vähenee ja ne paikat, joissa paperinkulutus kasvaa, ovat kaukana täältä.

Puheenvuoro EVA Symposiumissa: Unohtuuko ympäristö taantumassa?

Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä 5.5. järjestetyn EVA Symposiumin otsikkona oli ”Nouseeko Suomi?” Jokaiselle puhujalle esitettiin kysymys, johon vastattiin lyhyellä puheenvuorolla. ”Unohtuuko ympäristö taantumassa?” – EI. Meillä ei ole siihen aikaa eikä varaa. Ilmastokriisi ja ympäristön tuhoutuminen eivät ole luonteeltaan muotivirtauksia.

Metsiensuojelusta

Metsät ovat tuottaneet Suomelle taloudellista hyötyä, suuria voittoja ja arkista toimeentuloa pidempään kuin olemme olleet itsenäinen valtio. Metsillä on keskeinen rooli osana yhteistä kulttuuriperintöämme.

Sipoonkorvesta kansallispuisto, Itä-Helsingin Nuuksio!

Kun syksyllä 2004 olin ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon, oli sloganini "Raitiovaunulla Sipoonkorpeen!" Vaalilauseiden keksiminen on vaikeaa, ja tämäkin sai vaihtelevaa palautetta. Joka tapauksessa on äärimmäisen tärkeää, että Sipoonkorven alueesta saadaan kansallispuisto. Sipoonkorven metsät ovat arvokkaita, ja pääkaupunkiseudun asukkaat tarvitsevat itäisen vastineen Nuuksiolle.

?>