« Kaikki artikkelit

vanhemmuus

Päivähoito-oikeuden rajaaminen on ongelmallista

Hallitus on linjannut rakennepaketin yhteydessä, että subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan kun vanhempi on kotona hoitamassa vauvaa. Virallisesti linjaus kuuluu, että kun jompikumpi vanhemmista on kotona äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella olisi perheellä jatkossa oikeus vain puolipäiväiseen hoitopaikkaan kotona hoidettavan lapsen vanhemmalle sisarukselle. Rajoitusta koskeva hallituksen esitys on suunniteltu annettavan eduskunnalle syksyllä 2014. Vihreissä ei […]

Myös suomalaisille vauvoille oikeus molempiin vanhempiin

Perhevapaiden uudistamista pohtiva sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä sai työnsä valmiiksi tänään. Työryhmä esittää uutta joustavaa hoitorahaa pienten lasten vanhemmille sekä päivähoidon maksujen määräytymistä paremmin sen mukaan, kuinka paljon päivähoitoa käytetään. Ehdotukset ovat molemmat hyviä, mutta ne jättävät tärkeitä kysymyksiä kokonaan syrjään. Kotihoidontuella lapsia hoitavista 95 prosenttia on naisia. Tasa-arvoinen vanhemmuus vaatii siis vielä paljon uudistuksia. […]

Vauvojen tasa-arvo kotona luo tasa-arvoa työelämään

Suomalaisissa parisuhteissa ja työelämässä erot miesten ja naisten välillä kuoriutuvat esiin viimeistään siinä vaiheessa, kun ihmiset saavat lapsia. Suomalaisten naisten työaika mukailee perheen tarpeita ja lasten ikää. Miesten työaika on pitkä, kun lapset ovat pieniä ja lyhenee, kun lapset kasvavat. Kotitöiden tekemisessä on myös suuria eroja miesten ja naisten välillä. Naiset tekevät viikossa kotitöitä jopa […]

Lapsilisien sitominen indeksiin hyväksytty

Eduskunta on nyt hyväksynyt lapsilisien sitomisen indeksiin. Ensi vuodesta lähtien kun hinnat nousevat, nousevat myös lapsilisät. Erittäin hyvä! Vihreät ovat tehneet tällä hallituskaudella töitä perusturvan parantamiseksi. Lapsilisien sitominen indeksiin on yksi edistysaskelista. Indeksisuojan saa nyt myös kotihoidontuki ja tietyt sairaustuet. Lapsiperheitä koskevat muut muutokset perusturvassa tällä hallituskaudella ovat: pienimpien äitiys- isyys- ja vanhempainrahojen korotukset, lapsilisän […]

Isille oma osuutensa vanhempainvapaista

Suomalaisista isistä vain murto-osa hoitaa vauvaansa kotona vanhempainvapaalla. Tämä huolimatta siitä, että vanhempainvapaa on mahdollista jakaa isän ja äidin kesken perheen valitsemalla tavalla. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki vaatii isille korvamerkittyä osuutta vanhempainvapaista.

Hiilineutraalius ja yksinhuoltajat

Vaalikeskustelujen perusteella voisi päätellä, että kaikki puolueet ovat ilmastonsuojelun asialla. Ainakaan suurilla puolueilla yleinen ilmastonsuojelumyönteisyys ei ole siirtynyt tahdoksi todella toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tahtoa tai toimia ei ole nähty sen paremmin eduskunnassa kuin vaalikentilläkään.

?>