« Kaikki artikkelit

verotus

Kriittisiä huomioita kehyspäätöksestä

Tänään lopullisine lukuineen julkaistu kehyspäätös on iso kädenojennus yrityksille ja kallis julkiselle taloudelle. Yhteisöveron alennuksen hinta on lähes miljardi euroa. Kehyspäätös sinetöi sen, että Suomi on tällä hallituskaudella aggressiivinen verokilpailija. Alensimme ensin yritysten voiton verotusta alle Ruotsin tason. Tämän jälkeen Ruotsi vastasi Suomen haasteeseen ja alensi omaa yhteisöveroaan alle sen tason johon Suomessa veroa oli […]

Verot kannustamaan ympäristönsuojeluun

Hallituksella on kehysriihessään melkein mahdoton tehtävä. Julkisen sektorin velkaantumisen kasvu pitäisi saada taittumaan. Tätä tehdään säästämällä menoissa ja korottamalla veroja. Nämä toimet taas voivat vauhdittaa käynnissä olevaa työttömyyden kasvua ja työllisyyden heikkenemistä. Velkaantumisen taittamisen kanssa samaan aikaan hallituksen pitäisi siis löytää keinoja siihen, että työllisyyskehitys kääntyisi takaisin kasvavalle uralle. Voiko tämä itse asiassa ollenkaan onnistua? […]

Pankkivero on tarpeen

Eduskunnassa käytiin eilen lähetekeskustelu pankkiverosta, jonka tarkoitus on tuottaa valtion talousarvioon 170 miljoonaa euroa vuodessa seuraavien kolmen vuoden ajan. Pankkien verottamisen luulisi saavan kansanedustajilta jakamattoman tuen, kaikkihan nyt pankkeja haluavat verottaa? Pankkivero ei kuitenkaan ole mikään yksinkertainen asia, niin kuin eivät veronkorotukset yleensäkään ole. Veronkorotukset eivät välttämättä ole helppoja edes silloin kun niitä kannattaa, kuten […]

Tuloerot ja budjetti 2013

  On niitä, jotka ajattelevat että matalien tuloerojen tavoittelu merkitsee kateutta. Minä en usko kateusteesiin. Ajattelen, että matalien tuloerojen yhteiskunta on hyvä sen jäsenille, myös niille varakkaille. Talouspoliittisia päätöksiä tehdessäni olen pyrkinyt tuloerojen tasaamiseen. Tämä oli Vihreiden tavoite viime vaaleissa ja nykyinen hallitus on myös pyrkinyt siihen omilla teoillaan. Suomessa tuloerot kasvoivat todella nopeasti 1990-luvun […]

Kokoomuksen verolinjan arvoitus

Talouspolitiikan lähtökohta näyttää puolueilla olevan ainakin päällisin puolin sama: valtion velkaantuminen halutaan saada loppumaan seuraavan vaalikauden aikana. Vuona 2016 meidän ei pitäisi enää ottaa lisää velkaa valtiolle. Se on hyvä lähtökohta tulevia sukupolvia ja veronma  ksajia ajatellen. Kurottavaa on koko julkisessa taloudessa noin kymmennen miljardin verran. Puolueet eroavat selkeimmin toisistaan siinä, kuinka suuren osan tästä […]

Demareiden verolinjoista, osa 2

Tänään lähetimme tiedotusvälineille erityisavustaja Katja Alvoitun huomioita sosiaalidemokraattien verolinjoista. Viesti lähti tiedotusvälineille kylläkin vahingossa, mutta vahinkolapsenakin se on hyvä muistutus siitä, että politiikan tekstit syntyvät useimmiten yhteistyössä, kuten tässäkin tapauksessa. Mutta ennen kaikkea Katjan tekstistä löytyy erinomaista analyysiä siitä, miten monia kysymyksiä sosiaalidemokraattien verolinjojen julkistus jättää avoimeksi. Alla muutama poiminta niistä. Kokonaan käsittelemättä on jäänyt […]

Demareiden verolinjoista

Olen kiinnostuksella odottanut, millaisen veronkorotuspaketin rakentavat demarit, jotka ovat voimakkaasti kritisoineet niin työn energian kuin kulutusverojen korotuksia. Tämän päivän linjaukset saivat ainakin minussa aikaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia: Oikeastiko demarit eivät esitä työn veron korotusta vaikka koko heidän oppositiopolitiikkansa on nojannut siihen, että he kritisoivat hallitusta työn verotuksen keventämisestä? Sinänsä olen samaa mieltä siitä, että […]

Pienten työtulojen veroja alas

Vihreät ovat huolissaan julkisten palveluiden tulevaisuudesta ja Suomen nopeasta velkaantumisesta. Näemme veroasteen korottamisen välttämättömänä, jotta pystymme turvaamaan palvelut tulevaisuudessa ja saamaan velkaantumisen hallintaan. Elvyttävällä talouspolitiikalla onnistuttiin torjumaan 1990-luvun laman kaltaisen massatyöttömyyden synty. Elvytys tarkoitti kuitenkin myös velkaantumista. Tulevina vuosina myös ikääntyminen kasvattaa menoja, kun kasvava vanhusväestö tarvitsee huolenpitoa. Vihreät pitävät parempana korottaa veroja kuin leikata […]

Vihreän verouudistuksen rinnalla kavennettava tuloeroja

Suomi on kansainvälisesti vertaillen pienten tuloerojen maa. 1990-luvun alusta alkaen tuloerot ovat kuitenkin meilläkin kasvaneet, aina taantumaan saakka. Yhteiskunnassa on ollut laaja tuki sille, että tuloerojen kasvua hillitään progressiivisen tuloverotuksen avulla. Nyt meneillään on Vihreä verouudistus, jossa hallitus on siirtänyt verotuksen painopistettä työn verotuksesta kulutus- ja ympäristöveroihin. Ansiotuloverojen tuotto valtiolle on nyt samaa tasoa energia- […]

Talouslinjat esiin

Porin Suomi Areenalla pidettiin ensimmäinen puheenjohtajien vaalitentti ennen ensi kevään vaaleja. Talouspolitiikasta puhuttiin, mutta kannanotot jäivät keskustelun tuoksinassa vielä aika epämääräisiksi. Helmi taisi olla Timo Soinin linjaus ”eroosiota on kitkettävä ja köyhyyttä tutkittava”. Talouslinjojen epämääräisyys ei ole hyvä tilanne, kun kaikki tietävät, että ensi kaudella ei tehdä pelkästään mukavia päätöksiä. Talouden taantuman, julkisen velan ja […]

?>