« Kaikki artikkelit

Miten eriarvoisuutta hillitään kaupungeissa?

Osallistuin tänään Demos Helsingin järjestämään innostavaan Pormestaritenttiin, jossa me ehdokkaat saimme kommentoida tutkijoiden väittämiä siitä, minkälainen Helsinki meillä on vuonna 2030. Yksi väitteistä koski kaupungin eri osien eriarvoistumista ja sitä, voiko Helsinki vaikuttaa asiaan. Oma arvioni oli, että Helsinki voi vuonna 2030 olla yksi niistä Euroopan pääkaupungeista, joissa eriarvoistumista on hillitty parhaiten. Arvioni pohjautuu sekä siihen, mitä olemme tähän mennessä onnistuneet tekemään että siihen, miten näen tulevan valtuustokauden mahdollisuudet. Tällä hetkellä Helsinki on hillinnyt alueiden välisiä eroja selvästi paremmin kuin esimerkiksi Tukholma tai Oslo ja myös Suomen mittakaavassa Helsinki on onnistunut hyvin.

Hyvästi pohjasta huolimatta on paljon asioita joita meidän täytyy tehdä aikaisempaa paremmin. Vieraskielisten lasten määrän kasvaessa tarvitsemme helsinkiläisissä päiväkodeissa siitä huolehtimista, että jo ennen koulua lapset, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, saavat varhaiskasvatuksessa kielitaidon, jolla peruskoulun voi aloittaa samalta viivalta muiden lasten kanssa. Jo päiväkoteihin on satsattava, jotta jokaisella olisi koulussa hyvät oppimisen edellytykset. Muun muassa siksi Vihreät ovat esittäneet maksuttoman varhaiskasvatuksen käyttöönottoa Helsingissä. Maksuton varhaiskasvatus lisää sellaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, jotka hyötyisivät siitä kaikkein eniten.

Tärkeintä, mitä hyvä kaupungit voivat segregaation ehkäisemiseksi tehdä, on varmistaa, että koulut ja päiväkodit kaupungin jokaisella alueella ovat yhtä hyviä, ja niissä annettava opetus ja varhaiskasvatus on laadukasta.
Kansainväliset esimerkit osoittavat, että maissa, joissa koulutus eriarvoistuu, myös koulutuksen kokonaistaso laskee ja eriarvoisuus oppilaiden välillä kasvaa. Lapsiperheet haluavat asua alueella, jossa on hyvä lähikoulu.  Siksi alueiden eriarvoistumista hillitsee, että helsinkiläiset lapset saavat laadukasta opetusta ja huolehtivaa varhaiskasvatusta riippumatta siitä, missä  kaupunginosassa he asuvat. Lasten eriarvoistumista hillitsevät päiväkodit ja koulut, jotka ovat niin hyviä, että kaikkien erilaisten lasten vahvuudet ja parhaat puolet huomataan ja niihin uskotaan. Helsingissä vanhemmat voivat luottaa siihen, että jokainen koulu, missä tahansa päin kaupunkia, tarjoaa hyvää opetusta.

Laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen kannattaa satsata. Taloustieteen nobelisti James Heckman on tarkastellut sitä, miten tehokasta syrjäytymisen ehkäiseminen on. Tutkimuksen mukaan investoinnit lapsiin ja nuoriin ovat kannattavia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja lasten ja perheiden palveluihin käytetty raha tuottaa moninkertaisen tuoton. Tämä tarkoittaa sitä, että syrjäytymisen ehkäiseminen on sitä helpompaa, mitä aiemmin se aloitetaan. Kaikkein kalleinta yhteiskunnalle ja kaupungeille ovat korjaavat toimet, kuten huostaanotot. Kaikki hyötyvät, kun ongelmat eivät ehdi kärjistyä, vaan huolenpito alkaa ajoissa.

Palveluiden lisäksi toinen merkittävä kaupunkien eriarvoistumista ehkäisevä tekijä on asuntopolitiikka. Olennaisinta on, että kaikki alueet ovat monipuolisia, jokainen alue olisi viihtyisä, ja liikkuminen olisi sujuvaa ja vaivatonta kaikkialla kaupungissa.

Helsingin uudet alueet on tehty juuri tätä periaatetta noudattaen. Kaikki eri asumismuodot ovat niillä läsnä. Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa ja Jätkäsaaressa on kaikissa kaupungin vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, ryhmärakennuttamista, vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, opiskelija-asuntoja ja vapaarahoitteisia omistusasuntoja. Myös vanhojen alueiden täydennysrakentamista tehdään tällä periaatteella – esimerkkinä vaikkapa Myllypuro.

Myös liikenneyhteyksien on oltava kunnossa, jotta liikkuminen jokaisessa kaupunginosassa on sujuvaa, vaikkei omistaisikaan omaa autoa. On tärkeää, että kaupunki myös investoi lähiöissä pienemmän mittakaavan asioihin, puistoista huolenpito ja leikkipuistojen kunnostaminen ovat asioita, jotka osoittavat alueen asukkaille, että heidän aluettaan arvostetaan. Tällä hetkellä Helsingissä suunnitellaan Jakomäen keskustan merkittävää uudistamista, Pihlajiston keskustan uudistamista, korjataan Lohikäärmeen leikkipuistoa ja Vesalan ala-astetta. Roihuvuoren ala-asteen onnistunut peruskorjaus on juuri saatu valmiiksi.

Kun tuloerot kasvavat, myös kaupunginosat lähtevät eriytymään, mikäli sitä ei estetä. Vaikka eriarvoistumisen ehkäiseminen on pitkälti sosiaalipolitiikkaa ja valtioiden käsissä, myös kaupungit voivat tehdä paljon. Se, että jokaisella helsinkiläisellä olisi samanlaiset mahdollisuudet elämässään vaatii yhä valtavasti töitä, mutta suuntamme on oikea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *