« Kaikki artikkelit

Valtiopäivätoimet

Valtiopäivätoimia 2007

Valtiopäivätoimia 2007 Metsähallituksen hakkuut Inarin Hannunkotavaarassa Kessin erämaassa, arvokkaalla luontoalueella aloitettiin hakkuut puolentoista vuoden tauon jälkeen. Suuret metsäyhtiöt eivät osta puuta kiista-alueelta, vaan puu on kaupattu lämpövoimaksi. Kirjallisessa kysymyksessä 231/2007 kysytään, miten ministeriö aikoo suhtautua tähän.

Valtiopäivätoimia 2005

Valtiopäivätoimia 2005 Pysäköintivirhemaksun ylärajan korottaminen Pysäköintivirhemaksujen tarkoituksena on kannustaa oikeanlaiseen pysäköintiin ja parkkimaksun maksamiseen. Helsingissä ylin pysäköintivirhemaksu on liian matala suhteessa parkkimaksuihin, eikä virhemaksu enää toimi toivotulla tavalla. Lakialoitteessa 154/2005 ehdotetaan ylimmän virhemaksun korottamista 66 euroon. Koe-eläinten käyttö Lakialoite 55/2005 on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle, ja siinä ehdotetaan, että kädellisten eläinten käyttö koe-eläiminä kielletään, koe-eläinten käyttöä […]

Valtiopäivätoimia 2004

Valtiopäivätoimia 2004 Kehitysyhteistyömäärärahojen nostaminen Suullisella kyselytunnilla Sinnemäki kysyi (kysymys SKT 210/2004), millä aikataululla Suomi aikoo saavuttaa 0,7 prosentin tason kehitysyhteistyömäärärahoissa. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen Kirjallisessa kysymyksessä (KK 406/2004) kysytään, miten hallitus aikoo turvata metsien monimuotoisuuden Etelä-Suomessa ja esitetään huoli siitä, että Metsähallituksen hakkuut suojelualueiden lähellä voivat rajoittaa tulevien suojelualueiden perustamista. Sudanin kriisiin reagoiminen Kirjallisessa kysymyksessä (KK […]

Valtiopäivätoimia 2006

Valtiopäivätoimia 2006 Elatustuen korottaminen Elatustukea maksetaan niille lapsille, joiden toinen vanhempi ei osallistu lapsen elatukseen tai osallistuu siihen elatustuen määrää pienemmällä summalla. Talousarvioaloitteessa 1264/2006 ehdotetaan, että elatustuki nostetaan 118,15 eurosta 140 euroon. Määräraha luonnonsuojelualueiden hankintaan Metso-ohjelman yksi toimintamuoto on tarjouskilpailu, jolla yksityisiltä maanomistajilta pyydetään tietoa, millä hinnalla he olisivat valmiita suojelemaan arvokkaita metsäalueita. Rahaa näiden […]

?>