« Kaikki artikkelit

Blogi

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on perustettu luonnon suojelemiseksi. Kansallispuistojen retkeily- ja virkistyskäyttö on tärkeää monelle suomalaiselle, mutta matkailun on tapahduttava luonnon ehdoilla.    Vihreät suhtautuvat hyvin kriittisesti suunnitelmiin laajentaa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sijaitsevaa hotellia. On jo sinänsä poikkeuksellista, että kansallispuiston alueella ollut hotelli on saanut jatkaa toimintaansa puiston perustamisen jälkeen. Hotellin läheisyydessä olevat alueet ovat jo nyt jonkin […]

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden kielenopetus

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK:n tutkimuksessa ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden asemasta käy ilmi kotimaisten kielten opetuksen riittämätön taso oppilaitoksissa. Opiskelijat olivat koulutusohjelmien yleiseen laatuun melko tyytyväisiä, mutta peräti 30 prosenttia tutkimukseen vastaajista kritisoi saamaansa suomen tai ruotsin kielen opetusta. Sama tulos on havaittu jo aiemmissa tutkimuksissa, mutta asiaan ei ole saatu korjausta. Kirjallisessa kysymyksessä 16/2008 kysytään, miten hallitus […]

Energiakeskustelu sähköistyy

Keskustelu sähköntuotannosta käy sähköisenä. Pääministeri Vanhanen (kesk.) kannattaa tuulivoiman tuntuvaa lisäämistä, elinkeinoministeri Pekkarinen (kesk.) sen sijaan ei. Jarmo Korhonen (kesk.) puhuu turpeesta ja ydinvoimasta, mutta unohtaa kokonaan, että tavoitteena on nostaa, ei vähentää uusiutuvan energian osuutta. Sosiaalidemokraatit pohtivat tosissaan ilmastonmuutoksen torjuntaa, mutta selkeät tavoitteet puuttuvat vielä. Entä vihreä linja?

Vihreiden tuulivoimaseminaarin avaus 6.2.

Vihreän eduskuntaryhmän tuulivoimatilaisuuden avauspuhe 6.2.2008. Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvan energian muodoista, joita ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii. Tuulivoimalasta on tullut puhtaan energian ja tulevaisuuden symboli. Seminaarin muut puhujat antavat meille tietoa tuulivoiman mahdollisuuksista. He esittävät vaikuttavia prosenttilukuja tuulivoiman potentiaalista ja kasvuvauhdista. Lyhyesti voi sanoa, tuulivoima ja uusiutuvat ovat nyt siinä, missä kännykkäteollisuus 1990-luvun alussa. Uusiutuvat tuovat […]

Sumussa kevättä kohti

  Vihreä eduskuntaryhmä aloitti kevään työnsä keskiviikkona suunnittelukokouksella. Tammikuinen Helsinki ei näyttänyt talviselta vaan se oli vajonnut siihen harmaaseen epävuodenaikaan, joka nykyään on liiankin yleinen. On hyvä, että politiikan kevät näyttää sisältävän pitkän listan asioita joilla on merkitystä ilmastopolitiikassa. Ilmasto- ja energiapolitiikka on kevään suuri teema etenkin nyt, kun Euroopan unionin odotettu ilmastopaketti julkistettiin. Päästöjen […]

Hoitajien sopimus syntyi

Nyt on hyväksytty sopimus, joka tuo hoitohenkilökunnalle selvän kuoppakorotuksen. Korotuksen hoitajat ovat ansainneet omalla työtaistelullaan. Työtaistelu oli varmasti rankka, mutta sillä oli koko ajan suomalaisten enemmistön selvä tuki takanaan.

Tehyn työtaistelu

Tehyn työtaistelusta ja siihen liittyvästä potilasturvatyölaista on tullut viime päivinä paljon palautetta. Olen omalta osaltani kommentoinnut aihetta Vihreiden sivulla julkaistussa blogikirjoituksessa.

?>