« Kaikki artikkelit

ilmasto

Puhe valtiopäivien avauskeskustelussa

Uudistamisesta ja talouspolitiikasta Suomessa on vaikea tehdä suuria uudistuksia. Edellinen hallitus asetti komitean uudistamaan suomalaista sosiaaliturvaa.  Osittain ohjelmaansa perustuen, osittain tuon komitean työn pohjalta nostettiin päivärahoja ja parannettiin suomalasten sosiaaliturvaa. Mutta sosiaaliturvan periaatteita ei uudistettu, siinä tavoitteessa viime eduskuntakauden hallitus epäonnistui. Nykyinen hallitus on tehnyt päätöksiä menojen leikkaamisesta ja verojen korotuksista, rohkeitakin päätöksiä ja sellaisia […]

Moniongelmainen turve

Osallistuin Suomen luonnonsuojeluliitto Jyväskylässä pidettyyn seminaarin turpeennoston haitallisista vaikutuksista vesistöihin. Seminaaria seuraavana päivänä työ jatkui Luonnonsuojeluliiton ja aktiivisten kansalaisten työryhmillä. Ilmastopoliittisten huolien ja suoluonnon suojelun lisäksi turpeennoston haitalliset vaikutukset vesistöihin ovat olleet viime vuosina esillä yhä enemmän ja enemmän. Ongelmia ovat tuoneet esiin aktiiviset, omasta ympäristöstään huolestuneet kansalaiset, ja näiden huolien vuoksi Keski-Suomen museon auditorio […]

Kilometrikorvaukset kohdalleen

Viime vuonna maksettiin niitä kulukorvauksia, joilla kompensoidaan oman auton käyttöä työtehtäviin, yhteensä 1,1 miljardia euroa. Summan suuruutta kuvaa, että koko liikenneverkkoon ollaan ensi vuonna laittamassa 1,4 miljardia euroa. Tiukentuva talous pakottaa arvioimaan kriittisesti kaikkia veroista tehtäviä vähennyksiä ja verottomia kulukorvauksia. Työmatkakuluista kodin ja työpaikan välillä voi saada verotukseen vähennyksiä. Kun matkustaa työtehtäviin muualle kuin varsinaiselle […]

Vihreän kasvun malli

Vihreiden tänään esittelemässä Vihreän kasvun mallissa osoitetaan, että Suomen nykyinen sähkön tarve, sähkön tarpeen ripeäkin lisääntyminen sekä sähkön tuotannon laskennallinen omavaraisuus voidaan tyydyttää ilman yhtäkään uutta ydinvoimalaa. Vihreän kasvun mallissa jopa voimakas sähkönkulutuksen kasvu voidaan toteuttaa ilman ydinvoimaa. Sähkön tarve voidaan turvata tehokkaammalla säästöllä, paremmalla kysyntäjoustolla ja voimakkaammalla uusiutuvien edistämisellä. Ydinvoimaa parempia vaihtoehtoja on olemassa. […]

Jatkuvaa köyhtymistä

2010 luonnon monimuotoisuus jatkaa köyhtymistään. Näin huolimatta siitä, että vuosi 2010 on kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden teemavuosi. Suomen, kuten myös Euroopan unionin, tavoitteena on ollut pysäyttää monimuotoisuuden hupeneminen tähän vuoteen mennessä. Suomi ei ole saavuttanut tätä tavoitetta: luonnon monimuotoisuus köyhtyy yhä, vaikka köyhtymisen vauhti on viime vuosikymmenen aikana jonkin verran hidastunut.

Ilmastorahat on tulevaisuudessa pidettävä erillään kehitysyhteistyörahoista

Kehitysyhteisytömäärärahoissa pysyttävä tavoiteuralla – ilmastorahat on tulevaisuudessa pidettävä erillään kehitysyhteistyörahoista. Vihreät pitää tärkeänä sitä, että kehysriihessä päätettiin kasvattaa kehitysyhteistyön määrärahoja selvästi vuodelle 2011. Samalla turvattiin myös kasvu-ura, jolla Suomen on mahdollista saavuttaa YK-sitoumus kehitysyhteistyömäärärahojen bktl-osuuden nostamisesta 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Miksi uudet työpaikat eivät kelpaa?

Kotimainen, uusiutuva energia tarjoaa paljon mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja ympäri Suomen. Ala on esimerkiksi maaseudun tulevaisuuden kannalta elintärkeä työllistäjä. Siksi ihmettelen, että niin monet keskustankin kansanedustajista haluavat lisää ydinvoimaa. Keskitetty energiaratkaisu ei luo työpaikkoja paria ydinvoimapaikkakuntaa laajemmin. Ydinvoima perustuu ulkomaiseen osaamiseen, teknologiaan – ja pitkälle myös työvoimaan. Laitostoimittajat ovat ylikansallisia suuryrityksiä, joten investointirahat valuvat pois […]

Vihreä talous työllistää

  Meillä on noin 40 vuotta aikaa rakentaa elämäntapamme uudelleen vähähiiliseksi, energiafiksuksi ja luonnonvaroja vähemmän kuluttavaksi. Kyse on paitsi suurten rakenteiden kuten energiantuotannon uudistamisesta, myös ”jokapäiväisen elämämme solurakenteesta” siis systeemisestä muutoksesta arkisessa elämässämme.

Pitkän aikavälin päästötavoite historiallinen edistysaskel

Hallitus on hyväksynyt linjauksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikaksi. Valtioneuvoston ilmastopoliittisen asiantuntijan Oras Tynkkysen valmistelemassa selonteossa linjataan, että ilmastopäästöjä leikataan vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

Puheenjohtajan linjapuhe

Anni Sinnemäen puhe puoluekokouksessa 16.5.2009 puheenjohtajaksi valinnan jälkeen Hyvät vihreät, hyvät ystävät, hyvä puoluekokousväki! KIITOS LUOTTAMUKSESTA.Kiitos Tarjalle näistä neljästä vuodesta. Synnyin keskelle öljykriisiä vuonna 1973. Seuraavana vuonna 1974 Vesihallitus julkaisi kaksi suunnitelmaa tekoaltaan rakentamisesta Kemijoen yläjuoksulle. Vuotoksen alueen arvokkaan luonnon säilymisestä on kamppailtu niin kauan kuin olen elänyt.

?>