« Kaikki artikkelit

Tiedotteet

Vihreän kasvun malli

Vihreiden tänään esittelemässä Vihreän kasvun mallissa osoitetaan, että Suomen nykyinen sähkön tarve, sähkön tarpeen ripeäkin lisääntyminen sekä sähkön tuotannon laskennallinen omavaraisuus voidaan tyydyttää ilman yhtäkään uutta ydinvoimalaa. Vihreän kasvun mallissa jopa voimakas sähkönkulutuksen kasvu voidaan toteuttaa ilman ydinvoimaa. Sähkön tarve voidaan turvata tehokkaammalla säästöllä, paremmalla kysyntäjoustolla ja voimakkaammalla uusiutuvien edistämisellä. Ydinvoimaa parempia vaihtoehtoja on olemassa. […]

Ilmastorahat on tulevaisuudessa pidettävä erillään kehitysyhteistyörahoista

Kehitysyhteisytömäärärahoissa pysyttävä tavoiteuralla – ilmastorahat on tulevaisuudessa pidettävä erillään kehitysyhteistyörahoista. Vihreät pitää tärkeänä sitä, että kehysriihessä päätettiin kasvattaa kehitysyhteistyön määrärahoja selvästi vuodelle 2011. Samalla turvattiin myös kasvu-ura, jolla Suomen on mahdollista saavuttaa YK-sitoumus kehitysyhteistyömäärärahojen bktl-osuuden nostamisesta 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Euroopan Vihreät: TURKISTARHAUS KIELLETTÄVÄ KOKO EU-ALUEELLA

Euroopan Vihreät vaativat turkistarhauksen lopettamista siirtymäajalla koko Euroopassa. Turkistarhausta ei voida tehdä eläinten hyvinvointia turvaavalla tavalla, vaan tarhaus aiheuttaa eläimille turhaa kärsimystä. Kanta hyväksyttiin Euroopan Vihreän puolueen valtuuskunnan kokouksessa Barcelonassa.

Pitkän aikavälin päästötavoite historiallinen edistysaskel

Hallitus on hyväksynyt linjauksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikaksi. Valtioneuvoston ilmastopoliittisen asiantuntijan Oras Tynkkysen valmistelemassa selonteossa linjataan, että ilmastopäästöjä leikataan vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

27.8. Sinnemäki budjettineuvotteluista: Nuorisotyöttömyyttä ratkotaan lisärahoituksella

Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki on kohtuullisen tyytyväinen juuri päättyneen budjettiriihen tuloksiin. Kunnallisveron perusvähennyksen korottaminen on veroratkaisuna sosiaalisesti oikeudenmukainen. Ratkaisut arvonlisäverossa vahvistavat osaltaan veropohjaa, mikä turvaa esimerkiksi sosiaaliturvaa ja kuntien palveluita. Työllisyysmäärärahojen osalta hallitus on reagoinut tämänhetkiseen tilanteeseen.

Työministeriksi

Anni Sinnemäestä tuli  Vanhasen II hallituksen uusi työministeri 26. kesäkuuta.Lue lisää valtioneuvoston sivuilta Tiedote valinnasta valtioneuvoston sivuilla

?>