« Kaikki artikkelit

Tiedotteet

Nokian muutos nähtävä mahdollisuutena suomen ICT-sektorille

Nokian strateginen kumppanuus Microsoftin kanssa on herättänyt epävarmuuden Suomen ict-sektorin tilanteesta ja työpaikkojen säilymisestä. Nokian linjauksen vaikutuksia ei vielä tiedetä tarkkaan. Mahdolliset muutokset tulevat koskettamaan todennäköisesti erityisesti Salon, Tampereen ja Oulun seutua. – Jos toimimme oikein, tilanne voidaan kääntää mahdollisuudeksi koko Suomen ict-sektorille, näille seutukunnille ja Nokian osaaville työntekijöille, painotti Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki […]

Vihreät esitteli uuden Suomen taloutta: Kestävä talous vaatii suuret raideinvestoinnit

Eduskuntavaaleissa valitaan Suomen suunta: valittavana on joko vanhaan jämähtämisen tai edistyksen tie. Vihreät haluaa rakentaa sellaisen uuden Suomen, joka uskaltaa investoida tulevaisuuteen ja rakentaa taloutensa kestävälle pohjalle. Vihreiden mielestä valtion tulee luoda omaisuudellaan hyvä kasvualusta yrittämiselle ja työlle. Uudet investoinnit maksavat itsensä takaisin hyvinvointina, uusina työpaikkoina ja verotuloina. – Vihreät esittävät investointiohjelmansa konkreettisena keinona kestävän […]

Luovan alan työntekijät tarvitsevat joustavampaa sääntelyä

– Turku näyttää hyvää suuntaa luovan alan ammattilaisten palveluissa Kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisten toimeentulo koostuu usein monista eri lähteestä. Taiteilijat ja muut luovan työn tekijät yhdistävät elämässään palkkatyötä, yrittäjyyttä, itsensä työllistämistä ja työttömyyttä.

PISARA-RADAN RAKENTAMINEN ALOITETTAVA SEURAAVALLA HALLITUSKAUDELLA

Raideliikenteen lisääminen on Vihreiden keskeinen tavoite tulevalla hallituskaudella. – Raideliikenteen lisäämisen kannalta on välttämätöntä parantaa Helsingin ratapihan välityskykyä rakentamalla Pisara-rata. Ilman Pisara-rataa esimerkiksi Seinäjoelle tai Joensuuhun ei pystytä lisäämään yhtään junavuoroa, sanoo Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki.  – Tie- ja raideinvestointien suhde nostettiin tällä hallituskaudella ensimmäistä kertaa yhtä suuriksi. Jatkossa vihreiden tavoite on, että pääosa […]

Työelämä tarvitsee asennemuutoksen

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevista joka kuudes haluaisi palata takaisin työelämään. Yhteensä sairauden takia töistä pois jääneitä on Suomessa arviolta noin 220 000. Suurin  yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen on masennus ja yhä useammin myös nuoret jäävät pois työelämästä mielenterveysongelmien takia. Masennus ja työkyvyttömyys ovat raskaita kokemuksia ihmisen elämässä. Moni masentunut käy töissä ilman hoitoa. Masennukseen on saatava apua […]

Kaupunkiseutuja kehitettävä joukkoliikenteen varrelle

Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki vaatii kehittämään kuntapalveluita ihmisten arjen, ei kuntarajojen perusteella. Vihreiden päämäärä metropolipolitiikassa on, että kuntarajat eivät haittaa järkevää kaavoitusta ja liikennesuunnittelua. – Kuntien rajojen ei pidä estää ihmisten kannalta toimivien kaupunkien rakentamista. Kaupunkiseutuja, kuten pääkaupunkiseutua, Lahden seutua ja Turun seutua tulee kehittää niin, että joukkoliikenne, maankäyttö ja rakentaminen palvelevat ihmisten arjen sujumista. […]

Vihreän verouudistuksen rinnalla kavennettava tuloeroja

Suomi on kansainvälisesti vertaillen pienten tuloerojen maa. 1990-luvun alusta alkaen tuloerot ovat kuitenkin meilläkin kasvaneet, aina taantumaan saakka. Yhteiskunnassa on ollut laaja tuki sille, että tuloerojen kasvua hillitään progressiivisen tuloverotuksen avulla. Nyt meneillään on Vihreä verouudistus, jossa hallitus on siirtänyt verotuksen painopistettä työn verotuksesta kulutus- ja ympäristöveroihin. Ansiotuloverojen tuotto valtiolle on nyt samaa tasoa energia- […]

NUORIA TUETTAVA TYÖELÄMÄN KYNNYKSELLÄ

Viime laman kirkkaimpia opetuksia oli, että taantumassa on huolehdittava erityisesti työelämään astuvasta sukupolvesta. Siksi hallitus on työllisyyspolitiikallaan tehokkaasti ehkäissyt syrjäytymistä työelämän kynnyksellä. – Nuoria koskevan politiikan tavoitteena on, ettei tämä taantuma näkyisi kymmenen vuoden päästä nykyisten nuorten elämässä, linjaa Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki.

Ekologisen verouudistuksen jatkaminen ja harmaan talouden torjunta kestäviä lähtökohtia

Hallitus on tänään sitoutunut edistämään talouden vakautta, joka nojaa kasvun kestävyyteen ja yhteiskunnan eheyteen. – Tämä on tärkeä lähtökohta. Vakauden ja kestävyyden tavoitteet toteutuvat hyvin hallituksen verolinjauksissa. Vanhasen II hallituksen aikana sovitut arvonlisäverotuksen ja energia- ja ympäristöverojen korotukset tulevat voimaan. Vakauttamalla ekologisella verouudistuksella Kiviniemen hallitus tekee merkittävän muutoksen suomalaiseen verojärjestelmään, Sinnemäki korostaa.

UUSIUTUVAN ENERGIAN EDISTÄMISPAKETIN NOPEA TOTEUTTAMINEN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ

Vihreät antaa tukensa elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen uusiutuvan energian edistämispaketille. Sen sisältämä malli tukee pienpuun tarjontaa markkinoilla ja lisää merkittävästi metsähakkeen osuutta sähköntuotannossa. TEM:in laskelmien mukaan ilman uusia ohjauskeinoja Suomi ei pääse EU:n komission asettamaan 38 prosentin tavoitteeseen energian loppukulutuksesta.

?>